Gateways SF/YF

– engelsk for studieforberedende Vg1 og yrkesfag Vg1/2

FELLES LÆREPLAN, TO LÆREBØKER

Engelskverket Gateways dekker læreplanen i engelsk for studieforberedende utdanningsprogram, vg1 og læreplanen for yrkesfaglige utdanningsprogram, vg1/vg2. De to bøkene har likt innhold ettersom læreplanen er identisk. Dette er en fordel for lærere som underviser faget både på SF og YF.

Elev- og lærernettstedet til SF- og YF-boka er forskjellig ettersom innholdet er tilpasset det enkelte utdanningsprogram. Hovedstrukturen er lik. 

Lærer-cd-en er felles for begge lærebøkene.

Motta nyheter

— om språkfag

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Gateways

Gateways

+

Komponenttype: CD

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2011

ISBN: 9788203340482

Pris: kr 1.599,00 Kjøp

Komponenttype: CD

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2011

ISBN: 9788203340482

Forfattere: Eva Ulven, Audun Rugset

De skjønnlitterære tekstene i læreboka er innspilt på lærer-cden. Det er lagt vekt på variasjon i stemmebruk.

Gateways SF. Elev

Gateways SF. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2011

ISBN: 9788203340505

Pris: kr 225,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2011

ISBN: 9788203340505

Forfattere: Eva Ulven

Elevnettstedet inneholder et bredt spekter av ressurser for trening av språkferdigheter og mange innfallsporter til det faglige innholdet. Det følger kapittelstrukturen til læreboka og byr på blant annet oppgaver til alle emner. Kortversjonene til tekstene i læreboka er lydlagt, har glosetrening og uttaleøvelser. Elevnettstedet inneholder også en egen tekstbase med fagtekster.

Gateways SF. Lærer

Gateways SF. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1

Målform/år: eng 2011

ISBN: 9788203340499

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1

Målform: eng

År: 2011

ISBN: 9788203340499

Forfattere: Eva Ulven

Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet til Gateways SF pluss egne ressurser for læreren. Her finner du praktiske tips til undervisningen, for eksempel årsplan, kapittel- og timeplanleggere, fasit, presentasjoner, tester og nyttige lenker.

Et abonnement på Gateways SF lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Gateways YF

Gateways YF

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2011

ISBN: 9788203342448

Pris: kr 779,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2011

ISBN: 9788203342448

Innbinding: Heftet

Sider: 32

Forfattere: Eva Ulven, Audun Rugset

Gateways YF (2011-utg) er skrevet i samsvar med læreplanjusteringene i engelsk YF av 2010, men kan også brukes etter justert læreplan av 2013. Med gode tekster og varierte oppgaver leder Gateways YF elevene fram mot eksamen.

Verket gir et solid utgangspunkt for elevens arbeid med både litteratur og samfunnsforhold. Et tekstutvalg som spenner fra musikktekster til gamle klassikere, gir opplevelse, innsikt og leseglede. Læreboka byr på oppgaver og aktiviteter som passer godt for elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Gateways YF. Elev

Gateways YF. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: eng 2009

ISBN: 9788203337697

Pris: kr 125,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: eng

År: 2009

ISBN: 9788203337697

Elevnettstedet kan brukes på alle yrkesfaglige utdanningsprogram både på Vg1 og Vg2. Det inneholder et bredt spekter av ressurser for trening av språkferdigheter og mange innfallsporter til det faglige innholdet. De interaktive oppgavene er tilpasset elevenes ulike måter å arbeide på. Elevnettstedet følger kapittelstrukturen til læreboka og inneholder i tillegg menypunktet 'Vocational texts' som er rettet mot de enkelte yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Elevnettstedet byr også på innleste kortversjoner, tekster tilpasset de enkelte utdanningsprogrammene og oppdaterte ressurser med lenker og kommentarer til aktuelle nyheter.

Gateways YF. Lærer

Gateways YF. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: eng 2009

ISBN: 9788203338397

Pris: kr 2.000,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: eng

År: 2009

ISBN: 9788203338397

Lærernettstedet er tilpasset alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer både på Vg1 og Vg2 og gir tilgang til hele elevnettstedet pluss egne ressurser for læreren. Her finner du praktiske tips til undervisningen, for eksempel årsplan, kapittel- og timeplanleggere, fasit, presentasjoner, tester og nyttige lenker.

Et abonnement på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

Gateways. SF

Gateways. SF

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform/år: b/n 2011

ISBN: 9788203340475

Pris: kr 779,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1

Målform: b/n

År: 2011

ISBN: 9788203340475

Innbinding: Heftet

Sider: 320

Forfattere: Eva Ulven, Audun Rugset

Gateways SF dekker læreplanen i engelsk for videregående trinn 1, studieforberedende utdanningsprogram. I Gateways SF er det skjønnlitteraturen som er innfallsporten til kunnskap. Læreboka er rik på tekster som gir opplevelse, innlevelse og innsikt, og elevene møter forfattere fra alle verdens hjørner.

I Gateways SF finner elevene også News spot til hvert kapittel av læreboka. Her får elevene problematisert nyhetsformidling og medienes rolle gjennom bilder, hendelser og oppgaver.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x