Aschehougs norskverk for ungdomstrinnet er et viktig og inspirerende verktøy i norskfaget. Det er lagt stor vekt på ryddig oppbygging og presentasjon av fagstoffet. Arbeid med grunnleggende ferdigheter gjennomsyrer hele læreverket. 

Fabel 8–10 utmerker seg ved en alt-i-ett-bok på hvert trinn, slik at elevene unngår å måtte forholde seg til en rekke komponenter. I tillegg byr læreverket på lærernettsted og gratis elevnettsted. Disse fungerer optimalt i samspill med læreboka og tar høyde for elevenes og lærernes ulike behov. Læreverket vil gjøre elevene i stand til å jobbe praktisk og aktivt med innholdet. Metodikken i boka sørger for at lese- og skrivestrategier, arbeid med eksempeltekster og vurdering for læring blir ivaretatt gjennom hele undervisningsløpet.

Fabel 8–10 utvikler elevenes ferdigheter steg for steg gjennom teori som legger opp til naturlig progresjon gjennom de tre årstrinnene. Gjennomgangen av bokmål og nynorsk skjer parallelt og sjangerinnlæringen forholder seg hele tiden til skriveprosesser og -strategier. Det legges i stor grad til rette for lesing og skriving med fokus på innhold, form og formål. Gjennom mange og varierte oppgaver får elevene utviklet egne ferdigheter i alle deler av norskfaget. 

Lærebøkene inneholder en fyldig tekstsamling som imøtekommer ulike elevtyper.

Vurderingseksemplar

— bestill her

Motta nyheter

— om norskfaget

Godt grep

— bli abonnent

Kontakt oss

— for mer informasjon

Komponenter

Fabel 10

Fabel 10

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203348471

Pris: kr 635,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203348471

Innbinding: Heftet

Sider: 300

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Harald Ødegaard, Maria Nitteberg, Ellen Birgitte Johnsrud, Helge Horn, Anne-Grete Fostås

Denne er for lærere som foretrekker en trykt lærerveiledning. Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg inneholder lærerveiledningen kopieringsoriginaler og forslag til årsplan.

Fabel 10

Fabel 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203342868

Pris: kr 759,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203342868

Innbinding: Innbundet

Sider: 456

Forfattere: Harald Ødegaard, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås, Maria Nitteberg, Åse Marie Ommundsen, Helge Horn

Fabel 10 er utviklet med bakgrunn i samme metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det legges stor vekt på arbeid med tekster, lese og skrivestrategier, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Hver lærebok inneholder både fagstoff og tekstsamling for ett trinn.

I Fabel 10 er det egne kurskapitler med overskriftene "Mot eksamen" og "Fordypningsemne".

Fabel 10

Fabel 10

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: nyn 2015

ISBN: 9788203342875

Pris: kr 759,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 10. trinn

Målform: nyn

År: 2015

ISBN: 9788203342875

Innbinding: Innbundet

Sider: 456

Forfattere: Harald Ødegaard, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås, Maria Nitteberg, Åse Marie Ommundsen, Helge Horn

Fabel 10 er utvikla med bakgrunn i same metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det er lagt stor vekt på arbeid med tekstar, lese og skrivestrategiar, grunnleggande ferdigheiter og vurdering for læring. Kvar lærebok inneheld både fagstoff og tekstsamling for eitt trinn.

I Fabel 10 er det eigne kurskapittel med overskriftene "Mot eksamen" og "Fordjupningsemne".

Fabel 10. Brettbok

Fabel 10. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2015

ISBN: 9788203400063

Pris: kr 300,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2015

ISBN: 9788203400063

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Harald Ødegaard, Maria Nitteberg, Anne-Grete Fostås, Ellen Birgitte Johnsrud, Helge Horn

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Fabel 10. Lydbok

Fabel 10. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 10. trinn

Målform/år: bm 2015

ISBN: 9788203349119

Pris: kr 50,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 10. trinn

Målform: bm

År: 2015

ISBN: 9788203349119

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Harald Ødegaard, Maria Nitteberg, Ellen Birgitte Johnsrud, Helge Horn, Anne-Grete Fostås

Tekstene i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Fabel 10. Unibok

Fabel 10. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401909

Pris: kr 300,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 10. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401909

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Maria Nitteberg, Helge Horn, Harald Ødegaard, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås

Fabel 10. Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Fabel 10 er utviklet med bakgrunn i samme metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det legges stor vekt på arbeid med tekster, lese og skrivestrategier, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Hver lærebok inneholder både fagstoff og tekstsamling for ett trinn.

I Fabel 10 er det egne kurskapitler med overskriftene "Mot eksamen" og "Fordypningsemne".

Fabel 8

Fabel 8

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203345913

Pris: kr 635,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203345913

Innbinding: Heftet

Sider: 230

Forfattere: Ellen Birgitte Johnsrud, Maria Nitteberg, Åse Marie Ommundsen, Helge Horn, Anne-Grete Fostås

Denne er for lærere som foretrekker en trykt lærerveiledning. Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg inneholder lærerveiledningen kopieringsoriginaler og forslag til årsplan.

Fabel 8

Fabel 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203342837

Pris: kr 759,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203342837

Innbinding: Innbundet

Sider: 420

Forfattere: Ellen Birgitte Johnsrud, Elin Drivflaadt, Kjartan Hjulstad, Anne-Grete Fostås, Helge Horn

Fabel 8 er utvikla med bakgrunn i same metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det er lagt stor vekt på systematisk arbeid med tekstar, lese- og skrivestrategiar, grunnleggende ferdigheiter og vurdering for læring. Kvar elevbok inneheld både fagstoff og tekstsamling for ett trinn.

I Fabel 8 er det eigne kurskapittel med overskriftene "Lese for å lære" og "Muntlige presentasjonar".

Fabel 8

Fabel 8

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203342820

Pris: kr 759,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203342820

Innbinding: Innbundet

Sider: 420

Forfattere: Anne-Grete Fostås, Helge Horn, Elin Drivflaadt, Kjartan Hjulstad, Maria Nitteberg, Åse Marie Ommundsen, Ellen Birgitte Johnsrud

Fabel 8 er utviklet med bakgrunn i samme metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det legges stor vekt på systematisk arbeid med tekster, lese- og skrivestrategier, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Hver elevbok inneholder både fagstoff og tekstsamling for ett trinn.

I Fabel 8 er det egne kurskapitler med overskriftene "Lese for å lære" og "Muntlige presentasjoner".

Fabel 8-10. Elev

Fabel 8-10. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346378

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346378

Forfattere: Jannike Hegdal Nilssen

Elevnettstedet inneholder test deg selv-oppgaver, oppgaver som går i dybden av teoristoffet og som øver digitale ferdigheter, vurderingskriterier og en ryddig samling av det viktigste repetisjonsstoffet fra alle kapitler i Fabel 8-10. I tillegg inneholder elevressursen litteraturhistorie og begrepsliste med forklaringer på sentrale begreper i norskfaget.

Fabel 8-10. Lærer

Fabel 8-10. Lærer

+

Komponenttype: Digital lærerressurs

Trinn: 8.-10. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203403316

Pris: kr 2.600,00 Lokus.no

Komponenttype: Digital lærerressurs

Trinn: 8.-10. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203403316

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Maria Nitteberg, Kjartan Hjulstad, Helge Horn, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås, Elin Drivflaadt

Fabel 8. Brettbok

Fabel 8. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346286

Pris: kr 300,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346286

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Maria Nitteberg, Kjartan Hjulstad, Elin Drivflaadt, Helge Horn, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Fabel 8. Lydbok

Fabel 8. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346361

Pris: kr 50,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 8. trinn

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346361

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Maria Nitteberg, Kjartan Hjulstad, Helge Horn, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås, Elin Drivflaadt

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Fabel 8. Unibok

Fabel 8. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401886

Pris: kr 300,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 8. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401886

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Maria Nitteberg, Kjartan Hjulstad, Helge Horn, Ellen Birgitte Johnsrud, Elin Drivflaadt, Anne-Grete Fostås

Fabel 8. Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Fabel 8 er utviklet med bakgrunn i samme metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det legges stor vekt på systematisk arbeid med tekster, lese- og skrivestrategier, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Hver elevbok inneholder både fagstoff og tekstsamling for ett trinn.

I Fabel 8 er det egne kurskapitler med overskriftene "Lese for å lære" og "Muntlige presentasjoner".

Fabel 9

Fabel 9

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203348143

Pris: kr 635,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203348143

Innbinding: Heftet

Sider: 282

Forfattere: Jannike Hegdal Nilssen, Harald Ødegaard, Åse Marie Ommundsen, Maria Nitteberg, Ellen Birgitte Johnsrud, Helge Horn, Anne-Grete Fostås

Denne er for lærere som foretrekker en trykt lærerveiledning. Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som gir deg didaktiske tips til arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg inneholder lærerveiledningen kopieringsoriginaler og forslag til årsplan.

Fabel 9

Fabel 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203342844

Pris: kr 759,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203342844

Innbinding: Flexibind

Sider: 432

Forfattere: Harald Ødegaard, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås, Jannike Hegdal Nilssen, Maria Nitteberg, Åse Marie Ommundsen, Helge Horn

Fabel 9 er utviklet med bakgrunn i samme metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det legges stor vekt på arbeid med tekster, lese og skrivestrategier, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Hver lærebok inneholder både fagstoff og tekstsamling for ett trinn.

I Fabel 9 er det egne kurskapitler med overskriftene "Klar tale!", "Å lese for å oppleve" og "Kreativ skriving".

Fabel 9

Fabel 9

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203342851

Pris: kr 759,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 9. trinn

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203342851

Innbinding: Flexibind

Sider: 432

Forfattere: Jannike Hegdal Nilssen, Ellen Birgitte Johnsrud, Harald Ødegaard, Anne-Grete Fostås, Maria Nitteberg, Åse Marie Ommundsen, Helge Horn

Fabel 9 er utvikla med bakgrunn i same metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det er lagt stor vekt på arbeid med tekstar, lese og skrivestrategiar, grunnleggande ferdigheiter og vurdering for læring. Kvar lærebok inneheld både fagstoff og tekstsamling for eitt trinn.

I Fabel 9 er det eigne kurskapittel med overskriftene "Klar tale!", "Å lese for å oppleve" og "Kreativ skriving".

Fabel 9. Brettbok

Fabel 9. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349096

Pris: kr 300,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349096

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Harald Ødegaard, Maria Nitteberg, Anne-Grete Fostås, Ellen Birgitte Johnsrud, Jannike Hegdal Nilssen, Helge Horn

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

Fabel 9. Lydbok

Fabel 9. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 9. trinn

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203349102

Pris: kr 50,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: 9. trinn

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203349102

Forfattere: Harald Ødegaard, Ellen Birgitte Johnsrud, Maria Nitteberg, Åse Marie Ommundsen, Helge Horn, Anne-Grete Fostås

Tekstene i læreboken er lest inn og er tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilken tekst de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

Fabel 9. Unibok

Fabel 9. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform/år: b/n 2016

ISBN: 9788203401893

Pris: kr 300,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: 9. trinn

Målform: b/n

År: 2016

ISBN: 9788203401893

Forfattere: Åse Marie Ommundsen, Maria Nitteberg, Jannike Hegdal Nilssen, Helge Horn, Harald Ødegaard, Ellen Birgitte Johnsrud, Anne-Grete Fostås

Fabel 9. Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet.

Fabel 9 er utviklet med bakgrunn i samme metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det legges stor vekt på arbeid med tekster, lese og skrivestrategier, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Hver lærebok inneholder både fagstoff og tekstsamling for ett trinn.

I Fabel 9 er det egne kurskapitler med overskriftene "Klar tale!", "Å lese for å oppleve" og "Kreativ skriving".

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x