FOKUS Samfunnsfag og Samfunnsfag forenklet

— for fellesfaget i alle utdanningsprogram

VI REVIDERER FOKUS SAMFUNNSFAG I FORBINDELSE MED NY LÆREPLAN. DEN NYE BOKA, FOKUS SAMFUNNSKUNNSKAP, KOMMER I MARS 2020.

FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et lett forståelig språk. Begreper og teori følges opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Fordypningstekster, "tenkebokser" og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Stikkord i margen, bilder og illustrasjoner inviterer til refleksjon og diskusjon. Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag, repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver.

Læreverket har også tekster knyttet til hovedområdet "Utforskeren" i revidert læreplan. Her blir elevene presentert for grunnleggende problemstillinger knyttet til samfunnsforskning. I tillegg blir de utfordret til å utforske enkle problemstillinger selv.FOKUS Samfunnsfag består av lærebok, forenklet bok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Klikk på "komponenter" for å lese mer. 

Motta nyheter

— i dine fag

Vurderingseksemplar

— bestill her

Kontakt oss

— for mer informasjon

Undervisningsfilm

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med Snöball Film, har vi laget 10 korte undervisningsfilmer som presenterer nøkkelbegreper i samfunnsfag. De er oversatt til arabisk, engelsk, polsk, somali, nord- og sørkurdisk.
Filmene ligger åpent på elevnettstedet under hver hoveddel og samlet under del 4. Lærerveiledning til filmene finner du på lærernettstedet.

Komponenter

FOKUS Samfunnsfag

FOKUS Samfunnsfag

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203345197

Pris: kr 615,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203345197

Innbinding: Heftet

Sider: 304

Forfattere: Jostein Ryssevik, Mette Haraldsen

Læreboka FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et lett forståelig språk. Begreper og teori følges opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Fordypningstekster, "tenkebokser" og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Stikkord i margen, bilder og illustrasjoner inviterer til refleksjon og diskusjon. Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag, repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver.

Det reviderte læreverket tar også opp i seg tenkningen rundt grunnleggende ferdigheter slik det er konkretisert i revidert læreplan. Det vil si at det er skrevet tekster knyttet til hovedområdet "Utforskeren". Her blir elevene presentert for grunnleggende problemstillinger knyttet til samfunnsforskning. I tillegg blir de utfordret til å utforske enkle problemstillinger selv.

FOKUS Samfunnsfag

FOKUS Samfunnsfag

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: nyn 2013

ISBN: 9788203345203

Pris: kr 615,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: nyn

År: 2013

ISBN: 9788203345203

Innbinding: Heftet

Sider: 304

Forfattere: Jostein Ryssevik, Mette Haraldsen

Læreboka FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et lett forståelig språk. Begreper og teori følges opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Fordypningstekster, "tenkebokser" og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Stikkord i margen, bilder og illustrasjoner inviterer til refleksjon og diskusjon. Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag, repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver.

Det reviderte læreverket tar også opp i seg tenkningen rundt grunnleggende ferdigheter slik det er konkretisert i revidert læreplan. Det vil si at det er skrevet tekster knyttet til hovedområdet "Utforskeren". Her blir elevene presentert for grunnleggende problemstillinger knyttet til samfunnsforskning. I tillegg blir de utfordret til å utforske enkle problemstillinger selv.

FOKUS Samfunnsfag. Brettbok

FOKUS Samfunnsfag. Brettbok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346293

Pris: kr 196,00 Brettboka.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346293

Forfattere: Jostein Ryssevik, Mette Haraldsen

Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no

FOKUS Samfunnsfag. Elev

FOKUS Samfunnsfag. Elev

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346040

Gratis på Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346040

Forfattere: Jan Vogt Lorentzen, Hans-Petter Jørgensen, Anne Grønlie, Mette Haraldsen

Elevnettstedet er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder interaktive start- og repetisjonsoppgaver til hvert kapittel i læreboka. Startoppgaven gir elevene et første møte med fagområdet de skal arbeide med, og repetisjonsoppgaven tester om elevene har fått med seg det mest sentrale innholdet i hvert kapittel.

FOKUS Samfunnsfag. Elev. Pluss

FOKUS Samfunnsfag. Elev. Pluss

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346262

Pris: kr 130,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346262

Forfattere: Hans-Petter Jørgensen, Anne Grønlie, Jan Vogt Lorentzen, Jostein Ryssevik, Mette Haraldsen

Elevnettstedet Pluss er et viktig supplement til læreboka. Elevnettstedet inneholder oppgaver på tre nivåer som skal bidra til at elevene får testet sine kunnskaper, bearbeidet fagstoffet og utviklet selvstendig tilnærming til samfunnsfaglige problemstillinger. Mange av oppgavene er bygget rundt kilder i form av tekst og video.

FOKUS Samfunnsfag. Forenkla utgave

FOKUS Samfunnsfag. Forenkla utgave

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: nyn 2014

ISBN: 9788203348266

Pris: kr 355,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: nyn

År: 2014

ISBN: 9788203348266

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Mette Mari Wold, Mette Haraldsen, Olaug Strand, Jostein Ryssevik

FOKUS Samfunnsfag forenklet er tilpasset elever som har behov for en mindre omfangsrik bok i samfunnsfag på Vg1 og Vg2 enn FOKUS Samfunnsfag. Tekstmengden i den forenklede utgaven er derfor redusert, språket er enklere og setningene kortere - men det er fremdeles mye å bryne seg på.

Elever med motivasjonsproblemer, lese- og konsentrasjonsvansker lærer ikke av å lese en tekst, men av aktiviteten de gjør i forbindelse med lesningen. I den forenklede utgaven er oppgavene derfor flyttet fra siste side i kapitlet til det avsnittet de hører til. Det vil si at det er kort avstand mellom teksten og oppgavene. Hvert kapittel avsluttes med en "Prøv deg"-oppgave, som krever mer refleksjon og anvendelse av kunnskap enn de øvrige oppgavene i kapitlet.

FOKUS Samfunnsfag forenklet følger strukturen i den ordinære utgaven, slik at de to utgavene kan brukes i samme klasserom - og slik at det er enkelt for eleven å veksle mellom de to utgavene. Den forenklede utgaven dekker ikke alle målene i læreplanen, men gir en grunnleggende innføring i faget.

FOKUS Samfunnsfag. Forenklet utgave

FOKUS Samfunnsfag. Forenklet utgave

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2014

ISBN: 9788203348259

Pris: kr 355,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2014

ISBN: 9788203348259

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Mette Mari Wold, Olaug Strand, Jostein Ryssevik, Mette Haraldsen

FOKUS Samfunnsfag forenklet er tilpasset elever som har behov for en mindre omfangsrik bok i samfunnsfag på Vg1 og Vg2 enn FOKUS. Tekstmengden i den forenklede utgaven er derfor redusert, språket er enklere og setningene kortere - men det er fremdeles mye å bryne seg på.

Elever med motivasjonsproblemer, lese- og konsentrasjonsvansker lærer ikke av å lese en tekst, men av aktiviteten de gjør i forbindelse med lesningen. I den forenklede utgaven er oppgavene derfor flyttet fra siste side i kapitlet til det avsnittet de hører til. Det vil si at det er kort avstand mellom teksten og oppgavene. Hvert kapittel avsluttes med en "Prøv deg"-oppgave, som krever mer refleksjon og anvendelse av kunnskap enn de øvrige oppgavene i kapitlet.

FOKUS Samfunnsfag forenklet følger strukturen i den ordinære utgaven, slik at de to utgavene kan brukes i samme klasserom - og slik at det er enkelt for eleven å veksle mellom de to utgavene. Den forenklede utgaven dekker ikke alle målene i læreplanen, men gir en grunnleggende innføring i faget.

FOKUS Samfunnsfag. Lydbok

FOKUS Samfunnsfag. Lydbok

+

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: bm 2013

ISBN: 9788203346248

Pris: kr 100,00 Lokus.no

Komponenttype: Elevnettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: bm

År: 2013

ISBN: 9788203346248

Forfattere: Jostein Ryssevik, Mette Haraldsen

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til.

Lydboka er på bokmål.

FOKUS Samfunnsfag. Lærer

FOKUS Samfunnsfag. Lærer

+

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2013

ISBN: 9788203346057

Pris: kr 1.350,00 Lokus.no

Komponenttype: Lærernettsted

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2013

ISBN: 9788203346057

Forfattere: Jan Vogt Lorentzen, Hans-Petter Jørgensen, Anne Grønlie, Mette Haraldsen

Lærernettstedet gir tilgang til begge elevnettstedene og inneholder ressurser forbeholdt læreren, eksempelvis årsplan, undervisningstips og kapitteloppsummeringer.

På lærernettstedet finner du også en digital versjon av læreboka beriket med lydklipp, filmklipp, interaktive kart, oppgaver og lenker til artikler som egner seg til gjennomgang for hele klassen. I den digitale utgaven kan du forstørre innhold, understreke og markere tekst, tegne og legge inn notater og kommentarer.

Et abonnement på lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

FOKUS Samfunnsfag. Unibok

FOKUS Samfunnsfag. Unibok

+

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform/år: b/n 2014

ISBN: 9788203349317

Pris: kr 196,00 Lokus.no

Komponenttype: Digitalbok

Trinn: Vg1, Vg2

Målform: b/n

År: 2014

ISBN: 9788203349317

Forfattere: Mette Haraldsen, Jostein Ryssevik

FOKUS samfunnsfag Unibok er en digital utgave av læreboka. Boka har innlest læreboktekst, begrepsbobler og kapitteltest.

I boka følges begreper og teori opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Fordypningstekster, "tenkebokser" og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Boka inviterer til refleksjon og diskusjon. Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag, repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x