Abakus hjelper alle elever til å bli bedre i matematikk. Bøkene har lite tekst slik at lesesvake elever ikke faller fra.

Sidene er ryddige og oversiktlige. Det er lett å finne fram i boka. Abakus gir alle noe å strekke seg etter. Lærebøkene har samme oppbygning med klare læringsmål for hvert kapittel. Oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad er tydelig markert med rød, gul og blå linje. Hvert nivå har tester som veileder elevene i arbeidet. 

Alle bøkene har kapitlet Abamiks, med oppgaver om lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill.

Mange elever synes det er vanskelig med matematikk - Abakus gjør det enklere.

Kontakt oss

— for mer informasjon

Aschehoug Undervisning – barneskole

— facebookside for 1–7-lærere

Komponenter

Abakus 5

Abakus 5

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2003

ISBN: 9788203310195

Pris: kr 225,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2003

ISBN: 9788203310195

Innbinding: Heftet

Sider: 64

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen

Fasit 5 inneholder fasit til både lærebøkene og arbeidsbøkene for 5. trinn.

Abakus 5A

Abakus 5A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203313974

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203313974

Innbinding: Heftet

Sider: 146

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Lærerveiledningen gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Hver side i læreboka står avbildet med fasit. Ord og uttrykk som elevene trenger å øve på, er forklart. Siste del består av praktiske kopioriginaler med tabeller, vurderingsmateriell, spill og prøver.

Abakus 5A

Abakus 5A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203310133

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203310133

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 5A

Abakus 5A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203309229

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203309229

Innbinding: Heftet

Sider: 164

Forfattere: Per Inge Pedersen, Bjørn Ousland, Brit Boye Pedersen

Abakus 5A har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 5A

Abakus 5A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203310140

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203310140

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 5A

Abakus 5A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203310102

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203310102

Innbinding: Heftet

Sider: 164

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 5A har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 5B

Abakus 5B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203313981

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 5. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203313981

Innbinding: Heftet

Sider: 144

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen, Bjørn Ousland

Lærerveiledningen gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Hver side i læreboka står avbildet med fasit. Ord og uttrykk som elevene trenger å øve på, er forklart. Siste del består av praktiske kopioriginaler med tabeller, vurderingsmateriell, spill og prøver.

Abakus 5B

Abakus 5B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203310164

Pris: kr 185,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203310164

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 5B

Abakus 5B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: bm 2003

ISBN: 9788203310119

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: bm

År: 2003

ISBN: 9788203310119

Innbinding: Heftet

Sider: 180

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 5B har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 5B

Abakus 5B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203310126

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203310126

Innbinding: Heftet

Sider: 164

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 5B har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 5B

Abakus 5B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform/år: nyn 2003

ISBN: 9788203310171

Pris: kr 185,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 5. trinn

Målform: nyn

År: 2003

ISBN: 9788203310171

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 6

Abakus 6

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203314117

Pris: kr 225,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203314117

Innbinding: Heftet

Sider: 69

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Fasit 6 inneholder fasit til både lærebøkene og arbeidsbøkene for 6. trinn.

Abakus 6A

Abakus 6A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203314056

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203314056

Innbinding: Heftet

Sider: 160

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Lærerveiledningen gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Hver side i læreboka står avbildet med fasit. Ord og uttrykk som elevene trenger å øve på, er forklart. Siste del består av praktiske kopioriginaler med tabeller, vurderingsmateriell, spill og prøver.

Abakus 6A

Abakus 6A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203314001

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203314001

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 6A har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 6A

Abakus 6A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203314025

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203314025

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 6A

Abakus 6A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203314032

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203314032

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 6A

Abakus 6A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203314018

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203314018

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 6A har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 6B

Abakus 6B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform/år: b/n 2007

ISBN: 9788203314100

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 6. trinn

Målform: b/n

År: 2007

ISBN: 9788203314100

Innbinding: Heftet

Sider: 180

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Lærerveiledningen gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Hver side i læreboka står avbildet med fasit. Ord og uttrykk som elevene trenger å øve på, er forklart. Siste del består av praktiske kopioriginaler med tabeller, vurderingsmateriell, spill og prøver.

Abakus 6B

Abakus 6B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203314063

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203314063

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 6B har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 6B

Abakus 6B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: bm 2007

ISBN: 9788203314087

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: bm

År: 2007

ISBN: 9788203314087

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 6B

Abakus 6B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314094

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314094

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 6B

Abakus 6B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform/år: nyn 2007

ISBN: 9788203314070

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 6. trinn

Målform: nyn

År: 2007

ISBN: 9788203314070

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 6B har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 7

Abakus 7

+

Komponenttype: Fasit

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203311383

Pris: kr 225,00 Kjøp

Komponenttype: Fasit

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203311383

Innbinding: Heftet

Sider: 72

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen

Fasit 7 inneholder fasit til både lærebøkene og arbeidsbøkene for 7. trinn.

Abakus 7A

Abakus 7A

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2005

ISBN: 9788203311376

Pris: kr 365,00 Kjøp

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2005

ISBN: 9788203311376

Innbinding: Heftet

Sider: 125

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen

Lærerveiledningen gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Hver side i læreboka står avbildet med fasit. Ord og uttrykk som elevene trenger å øve på, er forklart. Siste del består av praktiske kopioriginaler med tabeller, vurderingsmateriell, spill og prøver.

Abakus 7A

Abakus 7A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2005

ISBN: 9788203311338

Pris: kr 195,00 Ikke på lager

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2005

ISBN: 9788203311338

Innbinding: Heftet

Sider: 90

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 7A

Abakus 7A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2005

ISBN: 9788203311260

Pris: kr 299,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2005

ISBN: 9788203311260

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 7A har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 7A

Abakus 7A

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2005

ISBN: 9788203311284

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2005

ISBN: 9788203311284

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 7A har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 7A

Abakus 7A

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2005

ISBN: 9788203311345

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2005

ISBN: 9788203311345

Innbinding: Heftet

Sider: 96

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 7B

Abakus 7B

+

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform/år: b/n 2006

ISBN: 9788203311796

Pris: kr 365,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærerveiledning

Trinn: 7. trinn

Målform: b/n

År: 2006

ISBN: 9788203311796

Innbinding: Heftet

Sider: 148

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Lærerveiledningen gir konkret og oversiktlig veiledning til bruk av læreverket. Hver side i læreboka står avbildet med fasit. Ord og uttrykk som elevene trenger å øve på, er forklart. Siste del består av praktiske kopioriginaler med tabeller, vurderingsmateriell, spill og prøver.

Abakus 7B

Abakus 7B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311314

Pris: kr 299,00 Ikke på lager

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311314

Innbinding: Heftet

Sider: 184

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 7B har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Abakus 7B

Abakus 7B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: bm 2006

ISBN: 9788203311352

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: bm

År: 2006

ISBN: 9788203311352

Innbinding: Heftet

Sider: 90

Forfattere: Per Inge Pedersen, Brit Boye Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 7B

Abakus 7B

+

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203311369

Pris: kr 195,00 Kjøp

Komponenttype: Arbeidsbok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203311369

Innbinding: Heftet

Sider: 90

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen

Arbeidsboka er godt egnet til hjemmearbeid og ferdighetstrening. Alle oppgavene er differensierte i tre nivåer på samme måte som i læreboka.

Lik struktur og henvisninger mellom lærebok og arbeidsbok forenkler bruken.

Abakus 7B

Abakus 7B

+

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform/år: nyn 2006

ISBN: 9788203311321

Pris: kr 299,00 Kjøp

Komponenttype: Lærebok

Trinn: 7. trinn

Målform: nyn

År: 2006

ISBN: 9788203311321

Innbinding: Heftet

Sider: 200

Forfattere: Brit Boye Pedersen, Per Inge Pedersen, Bjørn Ousland

Abakus 7B har en praktisk og motiverende innledning som alle kan delta i. Boka har tydelig differensiering i tre nivåer: rød, gul og blå linje. Tester i hvert kapittel hjelper eleven til å velge riktig nivå.

Kapitlet Abamiks inneholder oppgaver med lommeregner, problemløsing, gruppeoppgaver og spill. Huskelista til slutt i hver bok gir oversikt over de viktigste begrepene med instruktive forklaringer. Bøkene har også stikkordregister.

Alle lærebøker og arbeidsbøker har samme kapittelinndeling.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x