Nytt læreverk av og for norsklærere

Trinn 8—10: Aschehoug undervisning er ferdig med nytt læreverk i norsk for ungdomstrinnet. Norskverkene Zeppelin 1–7 og Grip teksten Vg1-Vg3 med tydelige lese- og skrivestrategier er suksesser på henholdsvis barnetrinnet og videregående skole. Nå følger vi opp med et like metodisk læreverk for ungdomstrinnet.

Fabel 8–10 tar utgangspunkt i revidert læreplan, men også ønsker fra norsklærere i ungdomsskolen. Mange ber om én lærebok for hvert år, der tekstsamlingen er med i boka. Lærere vil dessuten ha tydelig bruk av lese- og skrivestrategier og differensierte oppgaver. Flere har ønsket seg en digital lærebok med klikkbare lenker, noe vi har tatt hensyn til.

Forfatterne bak Fabel 8–10 jobber som et team. De har ulik bakgrunn, men alle underviser i norsk på ulike nivåer, fra ungdomstrinnet til høgskole, samtidig som de skriver. Ellen Birgitte Johnsrud er lektor i norsk og underviser ved Sandgotna skole (8–10) i Bergen. ”Det er en stor fordel å være i klasserommet samtidig som jeg skriver lærebok,” sier hun. ”Jeg prøver ut eksempeltekstene med elevene, og de er ivrige kritikere og konsulenter."

”Hver bok starter med tre kurs i grunnleggende ferdigheter. Deretter følger teorikapitler om språk og litteratur og til slutt tekstsamlingen. Vi har inndelt lese- og skriveopplæringen i sjangre for å skape oversikt, men lærestoffet i sjangerkapitlene behandler innhold, form og formål som likeverdige. Tekstene i samlingen er nøye utvalgt med tanke på litteraturhistorie, kjønn og målform,” forteller Johnsrud.

”Vi har jobbet hardt med å utforme bøkene på en måte som skal forberede elevene på å lese og skrive mange ulike tekster med ulike formål. Norskfaget er i endring, slik som samfunnet er i stadig endring. Norsklærere har behov for et godt verktøy der de slipper å lete etter undervisningsopplegg som oppfyller kravene i læreplanen. I bøkene våre kan elevene for eksempel lære å gjenkjenne retoriske virkemidler i mange ulike teksttyper, noe jeg selv har savnet og lett etter.” 

"Da vi startet dette prosjektet, la vi et løp for alle tre årene der målet var å hjelpe elevene med å bygge stein på stein i sin norskkompetanse. Når jeg har skrevet om fortellinger i Fabel 8, har jeg derfor kun tatt for meg de mest grunnleggende litterære virkemidlene. I kapitlet om noveller i Fabel 9 blir disse repetert kort, før jeg går videre med innføring i mer avanserte virkemidler. Denne tanken om progresjon følger vi i hele verket.”   

Johnsrud sier at lærere som har brukt Fabel 8 særlig er fornøyde med at innføringen i norsk grammatikk tar for seg nynorsk og bokmål sammen, ved å vise likheter og forskjeller. De liker også at oppgaver og læringsplakater følger prinsipper for vurdering for læring, og de liker Lærerens digitalbok. Dette er en digital utgave av elevboka som kan vises på storskjerm, og som gir læreren muligheten til å ta notater, markere og forstørre tekst. Lærerens digitalbok inneholder dessuten ekstra ressurser i form av lenker, ordforklaringer og maler til ulike typer vurdering. Malene kan enkelt lastes ned i PDF.

I tillegg til lærebøkene, har Fabel 8–10 lærerveiledning både i trykt og digitalt format. På lokus.no finner elevene en gratis digital ressurs med varierte oppgaver til hvert kapittel, litteraturhistorie, egenvurderingsskjemaer og læringsplakater fra elevboka.

"I det store og hele ser læreverket, årsplanen og lærerveiledningen svært oversiktlig og grei ut. Liker godt at læringsstoffet er knyttet direkte til kompetansemål. Dette har stor verdi for oss. Videre ser boka ut til å være god på læringsstrategier og på eksempeltekster. Læreverket ser alt i alt ut til å lette arbeidet for oss.” Silvia Mydland, Sokndal skole

Ønsker din skole vurderingseksemplarer av Fabel 8-10? Bestill dette her.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x