Fokus på lesestrategier

Terra nova er Aschehougs læreverk i geografi på vgs. Vi jobber for tiden med en omfattende revisjon, ny utgave av Terra nova vil foreligge våren 2015.

Forfatterne Ole G. Karlsen og Hans Solerød har lang erfaring både fra skole, forskning og skriving av lærebøker i geografi. Med på laget har vi nå Ida Molstad Johnsen, 29 år og med fire års erfaring som geografilærer. Ida jobber på Bjertnes vgs. i Nittedal. I tillegg har vi som konsulenter Reidar Müller, kjent for sin populærvitenskapelige bok Det som ble Norge, og lærere med lang undervisningserfaring. 

Vi møtte Ida til en samtale om den nye utgaven av Terra nova.

Hvilke didaktiske endringer er det i den nye utgaven av Terra nova?
Det er primært tre nye grep i revisjonen: forenkling, konkretisering og sterkere fokus på lesestrategier.

Kan du utdype det?
For det første forenkler vi ved å omstrukturere fagstoffet, og ikke minst redusere detaljnivået, innen alle kapitlene. Det er viktig for oss å ta hensyn til at geografi faktisk er et to-timers fag. For det andre løfter vi fram konkrete eksempler som belyser og levendegjør faginnholdet. Slik setter vi det teoretiske stoffet inn i konkrete sammenhenger, dette skjer på egne sider vi kaller «Innblikk». Og for det tredje tar vi lesestrategier på alvor. I de fire årene jeg har jobbet som lærer har jeg erfart at elevene har behov for øvelse i lesestrategier. Å lese er ikke bare å lese. Det er viktig at elevene leser aktivt, slik at de lærer seg å lese for å forstå. Lesestrategier handler nettopp om dette. Det er stor forskjell på å lese for å huske og å lese for å forstå.

Hvordan kan en lærebok gjøre elevene til aktive lesere?
Margspørsmålene er et viktig grep. Det er spørsmål som skal forberede elevene, problemstillinger de kan mene noe om uten å ha gått inn i fagstoffet, for eksempel: Hvorfor tror du landområdene har hevet seg så mye mer på Østlandet enn på Vestlandet etter siste istid? Vi er ute etter å gjøre elevene nysgjerrige, gi dem noe de skal tenke over før de leser fagstoffet, og som forhåpentligvis engasjerer dem underveis. Et annet godt grep er en rekke små kart i margen, enkle skisser som plasserer stedsnavn i fagteksten på kartet. For å kunne ha såpass mange elementer i marg har vi utvidet formatet på boka. Et tredje grep er å legge fagets kompetansemål inn i begynnelsen av hvert kapittel. Det er viktig at elevene selv vet målet for undervisningen. Den nye utgaven har dessuten beholdt korte bolker med repetisjonsspørsmål underveis i kapitlene. I tillegg vil det være oppgaver for ulike lesestrategier, som skal hjelpe elevene til å repetere, organisere og utdype fagteksten selvstendig. Med disse grepene håper vi å gjøre elevene til mer aktive lesere, skape engasjement og nysgjerrighet og hjelpe dem til å forstå fagstoffet.

Når foreligger boka?
Boka skal komme fra trykkeriet 30. april, jeg gleder meg veldig til å vise fram det endelige resultatet – men vi kan faktisk allerede nå smugtitte på to «Innblikk»-tekster. 

Klikk her for å se «Innblikk»-tekstene: Klimaendringer på norsk og Globale olabukser.

Verkets komponenter

  • Lærebok
  • Digital lærebok, Unibok
  • Gratis digital elevressurs
  • Digital lærerressurs
  • Lydbok

Ta kontakt med Line Holst på  line.holst@aschehoug.no for mer informasjon.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x