Didaktiske fordeler ved et praktisk og aktiviserende naturfag

– og hva kan naturfagverk bidra med?

Naturfag har alltid vært et praktisk fag med gode muligheter for variasjon i undervisningen. Det er mange gode grunner til å legge opp til en undervisning som aktiviserer elevene både gjennom praktiske, muntlige og skriftlige aktiviteter.

Hvordan lærer vi best? Det er mye læringsteori som forsøker å belyse dette spørsmålet. Elever konstruerer sin egen kunnskap (konstruktivisme) og det skjer i samspill med andre (sosialkonstruktivisme). Gjennom aktiviteter og variasjon blir arbeidet med å tilegne seg kunnskap lettere (Dewey), og bruk av språk er en viktig del av læringsprosessen (Vygotskij).

Naturfag har alltid vært et fag der det er mange muligheter for å aktivisere elevene. Tradisjonelt har det vært gjort mye forsøk, elevene har vært på feltarbeid og det er stor variasjon i tema. Naturfag er også et fag der det er lett å integrere arbeid med de grunnleggende ferdighetene. Likevel viser undersøkelser at lærere i dag i liten grad utnytter dette handlingsrommet. Grunnen er ofte manglende tid til å forberede varierte undervisningsopplegg, store klasser og mangel på utstyr.

Naturfag for yrkesfag og Naturfag Påbygging tar det praktiske naturfaget på alvor. Læreverkene hjelper lærerne å tenke nytt og spennende uten at det skal kreve for mye tid til forberedelser. Hvert tema er krydret med forslag på små startaktiviteter, klasseaktiviteter og større forsøk. Læreren velger selv de aktivitetene som passer for gruppen og det utstyret som er tilgjengelig. Naturfag er på mange måter et «håndverksfag» der praktiske ferdigheter er en del av innholdet i faget. Aktivitetene i læreverket understreker dette og dekker samtidig læreplanmålene i hovedområdet "Forskerspiren".

Noen aktiviteter oppfordrer til bruk av det teknologiske utstyret som mange av elevene allerede har i lommen – smarttelefonen. Det er flere app’er som egner seg for naturfag. Hva med å undersøke om hudkremen i badeskapet inneholder hormonforstyrrende stoffer? Eller kanskje elevene kan lage en bildekollasje med egne bilder av avfallshåndtering? Grunnleggende digitale ferdigheter er så mangt. Oppgavene under tittelen «Digi :D» tar dette på alvor og bidrar til en variert og aktiviserende naturfagundervisning.

To andre grunnleggende ferdigheter – lesing og skriving – er dypt knyttet til læring. Elevene skal blant annet kunne snakke om nye begreper, formulere faglige argumenter, skrive forklaringer og sammenstille informasjon. Dette må de trene på. Derfor har læreverkene egne oppgaver underveis under tittelen «Sett ord på :D». Det er opp til læreren å veksle mellom skriftlige og muntlige aktiviteter, men bøkene hjelper til med forslag til varierte oppgavetyper. Egne oppgaver under tittelen «Regn med :D» sørger for at også regning blir gjenstand for trening. Elevene kan gjøre enkle beregninger, hente informasjon fra tabeller eller tolke grafer.

Naturfag for yrkesfag og Naturfag Påbygging gir både lærere og elever et mangfold av praktiske aktiviteter som tar de grunnleggende ferdighetene på alvor, skaper variasjon i en boklig skolehverdag, levendegjør naturfaget og legger til rette for læring.

Cathrine W. Tellefsen, forfatter og førstelektor i fysikk ved Universitet i Oslo.

Verkenes komponenter
  • Lærebok
  • Forenklet bok
  • Digital lærebok, BrettBoka.no
  • Gratis digital elevressurs
  • Digital lærerressurs
  • Lydbok

Bestill et gratis vurderingseksemplar av  Naturfag for yrkesfag og Naturfag Påbygging.

Ta kontakt med Line Holst på  line.holst@aschehoug.no for mer informasjon.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x