iPRAKSIS nytt læreverk i helse- og oppvekstfag

Oppdatert læreverk med vekt på yrkesrettet praksis. Følger læreplanendringen fra 2016. Elevnettsted på lokus.no er åpent for alle.

- Levende fransk formidlet med nærhet og innlevelse

Trinn 1113: Med sin bakgrunn fra Blindern som universitetslektor i fransk litteratur og fire års fartstid som fremmedspråkredaktør i Aschehoug, var det helt naturlig for Kjerstin Aukrust å involvere seg i utgivelsen av et lenge etterlegntet læreverk i fransk III.

Didaktiske fordeler ved et praktisk og aktiviserende naturfag

Trinn 11–13: Naturfag har alltid vært et praktisk fag med gode muligheter for variasjon i undervisningen. Det er mange gode grunner til å legge opp til en undervisning som aktiviserer elevene både gjennom praktiske, muntlige og skriftlige aktiviteter.

Hvorfor bør man reformere arbeidet med algebra i norsk skole?

Trinn 8–10: De reviderte læreplanene for grunnskolen signaliserer økt vektlegging av algebra. Det er flere grunner til dette.

Fokus på lesestrategier

Trinn 11–13: Terra nova er Aschehougs læreverk i geografi på vgs. Vi jobber for tiden med en omfattende revisjon, ny utgave av Terra nova vil foreligge våren 2015.

Digitale lærebøker på barnetrinnet

Trinn 1–7: Aschehoug lanserer nå flere lærebøker som digitalbøker. De digitale utgavene åpner for mange muligheter. her kan eleven forstørre sider og markere tekst, samt skrive notater og gule lapper.

Nytt læreverk av og for norsklærere

Trinn 8–10: Aschehoug undervisning er ferdig med nytt læreverk i norsk for ungdomstrinnet. Norskverkene Zeppelin 1–7 og Grip teksten Vg1-Vg3 med tydelige lese- og skrivestrategier er suksesser på henholdsvis barnetrinnet og videregående skole. Nå følger vi opp med et like metodisk læreverk for ungdomstrinnet.

Lærerens digitalbok – en enklere hverdag i klasserommet

Trinn 8–13: Fra skoleåret 2013/2014 lanserer vi Lærerens digitalbok – et nytt, unikt og brukervennlig verktøy utviklet for å gjøre både planlegging og klasseromsundervisning enklere for læreren.

Undervisningsfilmer fra Twig – en del av læreverket

Trinn 8–13: Korte og inspirerende undervisningsfilmer i en rekke av Aschehougs læreverk for grunn- og videregående skole.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x