Visste du dette?

19.02.2016 08:00 av Teksten er hentet fra Mytekalender Vinter

Terje Norbys "Mytekalenderen" var en suksess på radio og utkom også i bokform. Bøkene inneholder eventyrlige, underholdende og eviggyldige fortellinger fra mytenes verden. Her får du tekster hentet fra Mytekalender Vinter

Mytene har røtter i gresk, romersk, egyptisk, indisk og norrøn mytologi, verdensreligionene, russiske folkeeventyr, indiansk folklore, litterære skikkelser og historiske personer.

Lyktefestival i Kina

Fargerikt: den kinesiske lyktefestivalen markerer slutten på nyttårsfeiringen

22. februar   

Sankt Peters stol: I dag er det Sankt Peters stol. Noen har ment at det var akkurat i dag apostelen Peter satte seg i stolen, det vil si, tok opp sitt embete som biskop av Roma og stiftet selve kirken.

23. februar  

Lyktefestivalen: Den kinesiske lyktefestivalen markerer slutten på nyttårsfeiringen. Som så mye annet stammer tradisjonene fra Han-dynastiet, epoken mellom 200 før og 200 etter vår tidsregnings begynnelse. Det sies at da holdt herskerne kustus på sine undersåtter ved å håndheve et evig portforbud, men gjorde unntak for denne ene kvelden i året. Da fikk alle lov til å komme ut, og med siden egne, enkle lykter myldret massene frem for å kikke på de mektiges herligheter.

24. februar  

Den trettende apostel: I dag er det Mattismesse til minne om Sankt Mattias, den trettende apostelen som ble den tolvte. Den katolske kirke gar nylig flyttet feiringen til 14. mai, men den norske merkedagen forholder seg trofast til fortiden. Denne dagen ble også kalt lauparmesse, for i den gamle julianske kalenderen ble laupårdagen eller skuddårsdagen skutt inn som en datoløs dag mellom 23. og 24. februar.

25. februar

Den egyptiske dødeboken: I dag feiret de gamle egypterne Nut. Hun var himmelgudinne og mer eller mindre en personifikasjon av himmelen. Hennes foreldre var Shu og Tefnut, guddommer for vind og fuktighet, hennes bestefar selveste Ra. Hennes mann og bror var Geb, personifikasjonen av jorden.

26. februar   

Victor Hugo: Victor Hugo ble født 26. februar 1802 som sønn av en av Napoleons generaler og ble konservativt oppdratt av sin mor. 16 år gammel skrev han utkast til en eksotisk roman om de slavenes opprør i San-Domingo. Hugo var den fødte, uanstrengte episke forteller, leder for en ny generasjon av romantiske forfattere. Notre Dame de Paris og Les Misérables er hans største verk.

 27. februar  

Dikterhelgen Mirabai, Krishnas hengivne elskerinne: Denne dagen feires Mirabai, den første kvinnelige dikterhelgenen i den hinduistiske litteraturen. Hun levde på begynnelsen av 1500-tallet, var prinsesse i Rajistan og gift med en fyrste som hun forlot for å tjene Krishna.

28. februar

I dag er det det finske nasjonaleposet Kalevalas dag. Det første opplaget er datert til 28. februar 1835. Eposet var på 12 000 linjer og skrevet på grunnlag av innsamling av et enormt antall vers på forskjellige lokale mål blant de finskugriske stammene rundt Østersjøen. Noe av materialet hadde levd i tradisjoner i 2000 år. Kalevala betyr Kalevas land, og Kaleva er eposets hovedhelt Väinämöinens mytiske far.

Mytekalenderen

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x