Handlekurv

Hvordan elske Koranen og Norge samtidig

09.03.2016 10:21

Bunad og hijab. Muslimsk russ som vifter med det norske flagget. To synlige eksempler på at islam er blitt en naturlig del av Norge. Men norske muslimer må gå videre og skape en egen norsk islam. Dette mener Mohammad Usman Rana, kjent som prisvinnende spaltist i Aftenposten, som er aktuell med boken Norsk islam.

Ikke bare muslim - men også norsk

Undertittelen på boken din er: Hvordan elske Koranen og Norge samtidig. Er det virkelig mulig?

Mohammad-Usman-Rana

Mohammad Usman Rana er aktuell med Norsk islam - Hvordan elske Norge og Koranen samtidig

Absolutt! Vi ser allerede tendenser til det ‒ norske muslimer som praktiserer islam, etterlever Koranen og samtidig er patriotiske nordmenn. Det er bare å se til landslagsspilleren i fotball, Omar Elabdellaoui. Han ber fem ganger daglig, praktiserer islam aktivt og synger alltid den norske nasjonalsangen før landskampene spilles i gang. Realiteten er at islam tradisjonelt bestandig har vektlagt lokale og tidsaktuelle tolkninger av de hellige kildene, og lojalitet til landet man bor i, er en sentral islamsk verdi. For at det skal bli mulig å elske Norge og Koranen samtidig, må muslimene på sin side børste støvet av denne tradisjonen med kontekstualisering og erkjenne at en muslim kan ha flere identiteter, at man ikke bare er muslim. Men også norsk. På den andre siden må det norske storsamfunnet være preget av en åpen og liberal sekularisme som aksepterer at en nordmann kan være praktiserende muslim. Det å være norsk må ikke defineres for snevert.

>> mer om Norsk islam - Hvordan elske Norge og Koranen samtidig

En norsk form for islam

Hva ønsker du å formidle med denne boken?

Først og fremst at norske muslimer må dyrke frem en norsk form for islam, som er tilpasset en moderne, norsk virkelighet. Vi trenger en kontekstualisering av islam i Norge, slik at vi med årene makter å skape en solid norsk-muslimsk identitet. I boken tar jeg for meg at dette ikke er ukjent innen islamsk tradisjon, derav ser man flere skoler innenfor islam, og man ser ulike former for islam avhengig av hvor i verden man er. Samtidig tror jeg det er viktig at denne kontekstualiseringen og tilpasningen må ha teologisk troverdighet, at den ikke blir ensbetydende med utvannet islam. En genuin og ærlig tilnærming vil kreve at tilpasningen står på tunge teologiske fundamenter, og i mange sammenhenger vil bety at norsk islam vil bli en sosialkonservativ størrelse. Men mitt håp er at selv om norsk islam vil gå inn i en sosialkonservativ tradisjon, vil den være politisk liberal. 

Den største misforståelsen er at det kun finnes én form for islam

Flere former for islam

Hva føler du er den største misforståelsen vedrørende islam i dag i Norge?

Den største misforståelsen er at det kun finnes én form for islam, og at den politiske dimensjonen i islam står sentralt i troen. Hovedsakelig er det muslimenes egen skyld at denne misoppfatningen står så sterkt. Vi har sett at en bokstavtro, puritansk og politisert lesning av islams hellige kilder, har vunnet mye terreng de siste ti årene. Misforståelsen går også ut på at disse bokstavtro og puritanske muslimene blir betraktet som de rettroende muslimene og representanter for «sann islam». De har kuppet definisjonsmakten over islam. En annen vrangforestilling er at det settes likhetstegn mellom ordinært praktiserende muslimer og religiøse ekstremister.

I USA har muslimene en lang historie

I boken reiser du til USA for å møte ledende islamske lærde, de har vært en stor inspirasjonskilde for deg. Men kan vi virkelig lære noe fra USA når det gjelder religion, amerikanere er langt mer religiøse enn nordmenn?

Ja, USA og Norge er ganske forskjellige land. Samtidig har USA i verdenssammenheng en unik erfaring i å absorbere svært ulike kulturer, og vi kan lære av både deres positive erfaringer og feilsteg når vi etter hvert også er blitt et ganske multikulturelt land. USA har praktisert en liberal og åpen sekularisme som jeg tror passer en nasjon som rommer ulike livssyn. Selv de tidlige presidentene Benjamin Franklin og Thomas Jefferson viste eksplisitt åpenhet for islam. Amerikanske muslimer har mye å lære norske muslimer. Vi må huske at Norge er et lite land med relativt få muslimer sammenlignet med USA. I USA har muslimene en lang historie, og jevnt over er de langt mer suksessrike i det amerikanske samfunnet enn deres norske trosfeller er i Norge. Naturligvis kan det forklares med at den muslimske innvandringen til USA var av en annen art enn til Norge. Uansett er amerikanske muslimer ledende i å kontekstualisere islam i Vesten. Ledende amerikansk-muslimske intellektuelle som Hamza Yusuf fører an i dette arbeidet og er nødvendig å bli kjent med for å forstå hvordan norsk islam kan utvikles.

Radikalisering har mange årsaker

Kampen mot radikalisering

Du hevder i boken at norsk islam er den beste måten å hindre radikalisering på, kan du forklare hva du tenker om dette?

Radikalisering har mange årsaker. Personlig er jeg opptatt av de teologiske og identitetsmessige årsakene. Det er to årsaksfaktorer muslimene selv har innvirkning på, og må stille seg til ansvar for. Mange unge som radikaliseres i Norge, finner ingen harmoni mellom sin norske og islamske identitet. Det kan gjøre dem fiendtlig innstilt til Vesten generelt, og Norge spesielt. En religionsfiendtlig sekularisme som undertrykker religiøsitet i samfunnet, vil forsterke denne identitetskrisen. Norsk islam kan gi norske muslimer en trygg norsk-muslimsk identitet og vil være sentral i den fremtidige kampen mot radikalisering, fordi den sier at det ikke er noen motsetning mellom å være norsk og være muslim.

Debatten handler om ekstremisme

Da du først dukket opp i den norske offentligheten, ble du ansett for å være en dypt, konservativ muslim, og flere var skeptiske til deg. Hvordan synes du den norske debatten om islam har endret seg?

Jeg legger ikke skjul på at jeg snakker ut fra et konservativt og tradisjonalistisk utgangspunkt innenfor islam. Debatten om islam i Norge har beveget seg fra å dreie seg om mer integreringsrelaterte spørsmål før 11. september 2001, til en debatt som handler mer spesifikt om islam etter terrorangrepet mot USA. Alle integreringsutfordringene ble satt inn i en islamsk ramme. Rundt 2010 var det også en symboltung debatt der det var mye fokus på ytre muslimske kjennetegn som hodeplagg, bønnerom og minareter. Nå handler debatten, ikke uventet, om ekstremisme. Hovedutfordringen jeg ser i disse dager, er at det er de ekstreme norske muslimene og de mest liberale som kommer oftest til orde. De imellom, som tilhører hovedstrømmen og en mer tradisjonalistisk islam, kommer lite frem. Det positive er kanskje at etter hvert som de ekstreme kreftene har formidlet sitt budskap i mediene, har mange innsett at det trengs et troverdig alternativ ‒ de som vil være både gode nordmenn og praktiserende muslimer. Mitt fokus i islam-debatten er nettopp det sistnevnte.

>> mer om Norsk islam - Hvordan elske Norge og Koranen samtidig

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x