Handlekurv

Gåten Vidkun Quisling

I denne boken møter vi mennesket Quisling omgitt av sitt nettverk. Hvordan påvirket det ham, og hvordan påvirket han de som var rundt ham? Her er mye spennende stoff som er ukjent for de fleste.

20. august 1945 ble rettens offisielle tiltale mot Vidkun Abraham Laurits Jonssøn Quisling kunngjort. Den var på ni punkter og tallrike underpunkter, og spente fra høyforræderi i krig og støtte til fienden til angrep på forfatningen, fra drap og vold til tyveri og korrupsjon. Dommen som falt tre uker senere, kjente ham skyldig i det meste. Quisling ble ikke betraktet som medskyldig i et miljøs kollektive gjerninger, men dømt som selvstyrt og uimottakelig for korreksjoner, som en einstøing i sin suverene ledelse av NS.  Han handlet dermed ikke på vegne av noen krets eller nettverk, men som enkeltperson.

Gåten Vidkun Quisling

Det store spørsmålet var da: Hvordan var han blitt slik? Etter flere skildringer å dømme var det en pen og tekkelig ung mann som kom til hovedstaden i 1905 for å studere til offiser. En prestesønn som gjorde det så bra på Den militære høyskole at han ble innberettet til Kongen, og så bra som artillerioffiser at han ble diplomat og derfra Fridtjof Nansens assistent 20 år senere. Hans liv reiser det som under rettssaken i 1945 ble formulert som «gåten Quisling»: Hvordan kunne denne tilsynelatende pliktoppfyllende og idealistiske personen være den samme som sto anklaget for delaktighet i forbrytelser som regnes som kanskje de verste noen gang i norsk historie?

Men dette er bare den personlige gåten. Ser vi ham mer historisk, fremtrer han som talsmann for et miljø, et mindretall i befolkningen riktignok, men likevel for de nordmenn som holdt med Tyskland under krigen. De som så Hitler, og ikke Churchill, som den fremtidige lederen av Europa, og som ønsket sitt land knyttet sørover mot Sentral-Europa, ikke vestover mot Storbritannia og  USA. Hvordan og hvorfor fikk så Quisling, den beskjedne prestesønnen fra Telemark, rollen som deres leder?

Quislings nettverk

Det er her nettverkene kommer inn, miljøene rundt ham som kan forklare forholdet. Vanligvis blir Quisling tegnet som innadvendt og selvstyrt, på én gang hemmet i sin omgang med andre og overmodig i tankene om seg selv. Det ville ikke være galt å si at han bar på et trekk av hybris, av sykelig selvovervurdering. Like fullt spilte naturligvis andre menneskers vurderinger inn i hans selvbilde. Han var jo omgitt av mennesker som betydde noe for ham – familie, venner, offiserskolleger, fortrolige medarbeidere. Enhver er del av et fellesskap og får sine oppfatninger om seg selv formet av andre. Det gjaldt selvfølgelig også Quisling.

Hans Fredrik Dahl har lenge vært opptatt av Quislings biografi og har skrevet mye om den. Her presenterer han en ny tilnærming: Nettverket, kretsene rundt Quisling – hvilken rolle spilte de i det som ble resultatet av mannens virke i norsk historie?

Les mer om Hans Fredrik Dahls bok Quislings nettverk

Hans Fredrik Dahl er historiker, tidligere kulturredaktør i Dagbladet og professor (em.) i medievitenskap. Han er en av våre mest sentrale sakprosaforfattere og -redaktører, kjent ikke minst for sin banebrytende biografi over Vidkun Quisling.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x