Eva Ulven begynte å skrive lærebøker i engelsk i forbindelse med Reform 94. Hun hadde da flere års undervisningserfaring fra både allmennfag og yrkesfaglige studieretninger bak seg, og har levert det yrkesrettede stoffet til flere av bøkene i "Fact and Fiction"-serien. Hun er også medforfatter på "It's My Business". De senere årene har hun arbeidet ved Høgskolen i Agder, og underviser for tiden blant annet i fagdidaktikk og engelsk språk. Hun har holdt en rekke etterutdanningskurs for lærere både på grunnskole- og videregående nivå.

Bøker av Eva Ulven

 • Gateways YF

  Lærebok i engelsk Yrkesfaglig program Vg1/Vg2

  Audun Rugset, Eva Ulven

  Gateways YF (2011-utg) er skrevet i samsvar med læreplanjusteringene i engelsk YF av 2010, men kan også brukes etter justert læreplan av 2013. Med...

 • Gateways. SF

  Engelsk for SF

  Audun Rugset, Eva Ulven

  Gateways SF dekker læreplanen i engelsk for videregående trinn 1, studieforberedende utdanningsprogram. I Gateways SF er det skjønnlitteraturen som...

 • Gateways SF. Elev

  Elevnettsted. Engelsk for SF.

  Eva Ulven

  Elevnettstedet inneholder et bredt spekter av ressurser for trening av språkferdigheter og mange innfallsporter til det faglige innholdet. Det følg...

 • Gateways SF. Lærer

  Lærernettsted. Engelsk for SF.

  Eva Ulven

  Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet til Gateways SF pluss egne ressurser for læreren. Her finner du praktiske tips til undervisning...

 • Gateways

  Engelsk for SF og YF

  Audun Rugset, Eva Ulven

  De skjønnlitterære tekstene i læreboka er innspilt på lærer-cden. Det er lagt vekt på variasjon i stemmebruk.

 • At Work 1

  Nettressurs for lærer

  Tim Challman, Nancy Coleman, Jeanne Eirheim, Eva Haugum, Patricia McLellan, Astrid Myskja, Arnfinn Paus, Knut Inge Skifjeld, Josephine Stenersen, Leikny Strøm, Halvor Thesen, Knut Kristian Tronsen, Eva Ulven

  Ikke på lager

  AT WORK 1 lærerressurs er knyttet til engelskverket AT WORK 1 og er felles for alle de ni yrkesfaglige programmene. Lærerressursen, som også gir...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x