Handlekurv

For forfattere

På denne siden ønsker vi å gi deg mest mulig informasjon om viktige ting som angår deg som er forfatter hos Aschehoug.

Forfatterrom
Forfatterleilighet
Drammensveien
Rabattkort hos Norli
Oslo Literary Agency
Priser, legater og stipender
Relevante lenker

>> Les også: vil du bli forfatter?

Eget forfatterrom

Det er viktig for oss at du føler deg velkommen når du besøker forlaget. Forlagshuset skal være et sted du kan stikke innom når du trenger en kaffe, en samtale, litt påfyll eller bare en stille stund. Du er hjertelig velkommen når som helst, og trenger du arbeidsro, har vi innredet et eget forfatterrom. Her kan du koble deg til internett, sjekke korrektur eller gå igjennom dagens aviser. Rommet ligger i første etasje ved kantinen og kalles peisestuen. Du er også velkommen til å spise lunsj på forlaget mellom kl. 11.00 og 13.00.

 

Drammensveien 99

Aschehougs Hagefest Drammensveien 99

Villaen i Drammensveien 99 tilhører forlagshuset og benyttes blant annet til møter og seminarer, besøk av utenlandske forfattere og større begivenheter som Aschehougs hagefest.

Hagefesten arrangeres den siste torsdagen i august og er en feiring av årets forfattere samt et møtepunkt mellom forfattere, oversettere, presse og andre samarbeidspartnere. Hvert år arrangeres det også et sommerseminar for våre forfattere der vi inviterer foredragsholdere fra inn- og utland.

Rabattkort hos Norli

Som forfatter har du anledning til å kjøpe bøker med rabatt i Norlis kontantutsalg, Universitetsgata 20-24, Oslo. Rabatten varierer noe. For bøker fra Aschehoug, Universitetsforlaget og Gyldendal (m/ datterselskaper) gis det 40 % rabatt. For bøker fra øvrige forlag som er med i ordningen, gis det 25 % rabatt. 

Unntak: For skolebøker til videregående er rabatten 25 %. For Store Norske Leksikon og Norsk Biografisk Leksikon, begge fra Kunnskapsforlaget, gis det 25 % rabatt.

Begrenset antall: Du har anledning til å kjøpe inntil 3 eksemplarer av bøker fra Aschehoug, Universitetsforlaget og Oktober. For bøker fra andre forlag kan du kjøpe 1 eksemplar av hver bok.
Andre betingelser: Det er ingen bytting eller innpakking av bøker kjøpt på kontantutsalget. Ordningen gjelder norske bøker med full pris og norsk ISBN.-nr. (ikke utenlandske, brukte eller nedsatte bøker).

Åpningstider: Mandag-fredag 09.00-19.00, lørdager 10.00-17.00. 

Husk å ta med kortet. Kortet er personlig. Ikke lån ut kortet eller kjøp på vegne av andre. Ektefelle og hjemmeboende barn kan imidlertid handle, send da med dem forlagskortet ditt. Mangler du kort? Ta kontakt med Berit Louise Kielland

Oslo Literary Agancy

Oslo Literary Agency (tidl. Aschehoug Agency) representerer mer enn 200 forfattere fra Aschehoug, Oktober og Universitetsforlaget. Les mer om virksomheten her.

Priser, legater og stipender

  • Aschehougprisen tildeles norske forfattere som en ærespris uten hensyn til hvilket forlag de er knyttet til. Prisen kan ikke søkes. Utdelingen skjer ved forlaget etter bindende innstilling fra Norsk Litteraturkritikerlags styre og skal være offentlig. Prisen består av Ørnulf Basts skulptur EVIG LIV og kr 100 000,-. Skulpturen er en miniatyrkopi av statuen på Sehesteds plass. Les om tidligere vinnere av Aschehougprisen.
     
  • Mads Wiel Nygaards legat tildeles en norsk skjønnlitterær forfatter. Prisen er en anerkjennelse av et kvalifisert forfatterskap og skal være en oppmuntring og inspirasjon i det videre arbeidet. Den tildeles etter innstilling fra forlagets redaksjon for norsk skjønnlitteratur og forlagets ledelse. Legatet kan ikke søkes. Legatet er på kr 50 000,-. Les om tidligere mottakere av Mads Wiel Nygaards legat.
     
  • Aschehougs debutantstipend går til norske skjønnlitterære debutanter etter innstilling fra forlagets redaksjon for norsk skjønnlitteratur og forlagets ledelse. Stipendiet kan ikke søkes. Prisen er på kr 30 000,-. Se hvem som har mottatt Aschehougs debutantstipend.
     
  • William Nygaards legat ble opprettet i 1972 i forbindelse med Aschehougs 100-årsjubileum. Legatet tildeles forfattere av eller bidragsytere til skolebøker, lærebøker, fagbøker utgitt av Aschehoug forlag. Legatet kan ikke søkes. Utdeling skjer ved styret i Aschehoug forlag. Legatet er på kr 50 000,-. Se tidligere mottakere av William Nygaards legat.

Relevante lenker for deg som er forfatter

Skatt og royalty informasjon fra Aschehoug om skatt og royalty for forfattere. 

Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker. Foreningen ble grunnlagt i 1893 og har pr. i dag 576 medlemmer. Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta de norske forfatteres interesser.
DnF finansierer sin virksomhet hovedsakelig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, som bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Midler som ikke avsettes til drift av NFOF, fordeles til de 4 skjønnlitterære organisasjonenes fond etter medlemstall, og kommer medlemmene til gode i form av individuelle vederlag og stipend.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) ble grunnlagt i 1947 og har i dag 282 medlemmer. NBU er en selvstendig forening. Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur. NBU finansieres hovedsakelig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, herunder bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Når midlene er avsatt til driften, fordeles de resterende inntekter på ulike fond, som i neste omgang kommer medlemmene til gode i form av individuelle vederlag, stipend og ulike støtteordninger og aktivitetstilbud.

Norske Dramatikeres Forbund er en selvstendig skribentorganisasjon med formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser.  

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa. NFF har per 2012 5.400 medlemmer fordelt på alle landets fylker, og som arbeider med alle felt innen sakprosa: fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk - og også oversettere av sakprosa. Medlemskap i NFF blir tildelt forfattere og oversettere som har publisert minst ett sakprosaverk på 200.000 tegn (med mellomrom), eller 100 trykte sider eget bidrag i et annet verk.

Bok365.no følger utviklingen i bokbransjen tett gjennom nyheter, reportasjer, intervjuer, analyser og kommentarer og kommer ut med 20 utgaver i året i tillegg til nettutgaven som oppdateres daglig. Bok & samfunn eies av Den norske Bokhandlerforening.

Til toppen

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x