Om Agora

>> tilbake til tidskrifter

>> Se alle utgivelsene av Agora og andre tidskrifter

Agora er et bredt anlagt fagtidsskrift med utgangspunkt i filosofi, ikke som snever akademisk disiplin, men som kritisk og totaliserende virksomhet. Agora gir ut tverrfaglige temanummer over et bredt spekter av emner (filosofi, litteratur, samfunnsvitenskap, humaniora), der nyskrevne norske artikler trykkes sammen med oversettelser av gamle og nye klassiske tekster innenfor samme tema. Agora holder deg også oppdatert om norsk og utenlandsk faglitteratur, med et høyt antall grundige anmeldelser og bokessays.

Kjartan Fløgstad: «På sitt beste får Agora meg til å tenka på alt eg ikkje forstår. Det eg dermed får ei sikker forståing av, er at verda alltid er større enn den vi kjenner, større enn vår forståing, at ho ikkje er identisk med vår kunnskap om ho, men framand og rik.»

Sagt om Agora:

Ole Robert Sunde: «Jeg har abonnert på tidsskriftet Agora siden 1989; det blir til nå 50 bind med lærdom, som en type av tenkningens encyklopedi; at dette kommer ut i Norge, er rett og slett et mirakel.»

Georg Johannesen: «Agora har i 20 år vært et gresk sted i konsensus-Norge: To sitater:
1) «Ut fra de amerikaniserte universitetene trenger det seg av og til spredte, halvkvalte, men umiskjennelig fortsatt menneskelige stemmer.»
(Fidel Castro)  

2) «Nå til dags er det lettere å få tak i en fullkommen ektefelle enn en dannet samtalepartner med historisk-filosofiske kunnskaper.»

(Ernst Jünger)»

Kjartan Fløgstad: «På sitt beste får Agora meg til å tenka på alt eg ikkje forstår. Det eg dermed får ei sikker forståing av, er at verda alltid er større enn den vi kjenner, større enn vår forståing, at ho ikkje er identisk med vår kunnskap om ho, men framand og rik.»

Agora redaksjonen:

AGORA, H. Aschehoug & Co, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

e-post:  redaksjonen.agora@gmail.com

Manus sendes elektronisk til adressen ovenfor.

Agoras redaksjon: Lars Bugge, Stein Sundstøl Eriksen, Kristin Gjesdal, Frode Helland, Kaja S. Mollerin, Geir O. Rønning
Redaksjonssekretær: Lars Bugge

Agoras redaksjonsråd: Kjersti Bale (Oslo), Karin Gundersen (Oslo), Mari Lending (Oslo), Arne Melberg (Oslo), Toril Moi (Duke, USA), Ragnar Braastad Myklebust (Oslo), Gisle Selnes (Bergen), Arild Utaker (Bergen), Arne Johan Vetlesen (Oslo), Truls Wyller (Trondheim), Cathrine Holst (Oslo)

Informasjon til bidragsytere: AGORA bruker et eget system for tekstutforming og referanser, og antatte manus skal settes opp på en bestemt måte ved endelig levering til redaksjonen. Se veiledning til bidragsytere her.

Kommende utgaver:

For de kommende årgangene har vi følgende planer for nye temanumre:

 • Nr. 2-3, 2018: Antikkens politiske filosofi
 • Nr. 4, 2018: Shakespeare og filosofien
 • Nr. 1, 2019: Harold Bloom
 • Nr. 2-3, 2019: Kritisk teori fra Sør

Agora abonnement:

Abonnementspris: Enkeltpersoner: kr 460,- Institusjoner kr 920,-
Alle henvendelser vedrørende abonnement og kjøp av enkeltnummer:

Universitetsforlaget, Boks 508 Sentrum, 0105 Oslo,
telefon 24147500, telefaks 24147501,
e-post: abonnement@universitetsforlaget.no
For bestilling av tidligere utgaver av Agora eller abonnement,  last ned dette bestillingsskjemaet

Som framtidig abonnent sparer du 150 kroner pr. år sammenliknet med løssalg og sikrer deg samtlige framtidige nummer til ditt eget Agora-bibliotek, før de blir utsolgt.
Nye abonnenter får tre gamle nummer gratis etter fritt valg fra tilgjengelige nummer på lager (se under bestilling av enkeltnummer). Husk å føre opp hvilke gamle nummer av Agora du ønsker som introduksjonstilbud.

Spørsmål angående gaveabonnement, kontakt Kundeservice på telefon 24 14 75 00 eller e-post  abonnement@universitetsforlaget.no

Artikler gjengitt i Agora reguleres av bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt for utgivelser av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Artikler gjengitt i Agora vil bli lagret og gjort tilgjengelig på idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter ( www.idunn.no).

>> Se alle utgivelsene av Agora

<< tilbake til tidskrifter 

Om Agora

 • Tidligere redaksjonsmedlemmer av Agora:

Olav Gundersen: 1983-1991

Rune F. Nicolaisen: 1983-1991

Øyvind Rabbås: 1983-1987

Ingebjørg Seip: 1983-1989

Arnfinn Åslund: 1983-1999

Kjetil Grøntoft: 1984-1985

Thor Inge Rørvik: 1987-2004

Eivind Tjønneland: 1988-1989

Espen Søbye: 1989-1998

Tonje M. Mehren: 1990-1991

Espen Hammer: 1990-1995

Erik Bjerck Hagen: 1991-1992

Terje Kvilhaug: 1991-2004

Egil Hjelmervik: 1992-2000

Stig Hareide: 1993-1994

Ingeborg W. Owesen: 1993-2006

Stian Grøgaard: 1995-2003

Ragnar Myklebust: 2005  (og medl. av red. råd frå 2006)

 • Agora er Nordens mest omfangsrike tidsskrift, og kommer med fire store nummer i året, på til sammen 8–900 sider.
 • Agora kom første gang ut i 1983. Tidsskriftet utgis av en uavhengig redaksjon med base i Oslo. Utgiverforlag er Aschehoug forlag
 • Agora er et vitenskapelig tidsskrift, registrert som publiseringskanal på nivå 1. Alle artikler blir underlagt dobbeltanonym fagfellevurdering.
 • Agora er medlem av Tidsskriftforeningen, www.tidsskriftsforeningen.no.
 • Agora utgis med støtte fra Norsk kulturråd. 
 • ISSN 0800 7136
 • Agora på nett: www.agorajournal.no

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x