Handlekurv

Jan Spurkeland

Jan Spurkeland er Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, med over 30 års erfaring med personalspørsmål, ledertrening og organisasjonsutvikling i Statoil.

Han har også praktisk ledererfaring fra sin tid som rektor, skolesjef og personalsjef. Videre er han forfatter av bøker og artikler innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Les mer om ham på hans hjemmeside.

Foredrag: Å bygge relasjoner som leder 

”Den viktigste kompetansen du stiller med i næringslivet er relasjonsmestring  - du må kunne samhandle med folk.” - Jan Spurkeland

På dette kurset vil du øke din relasjonskompetanse gjennom å lære mer om relasjonsbygging, relasjonelt mot og energi, dialog og tilbakemeldinger, motivasjon og utvikling, resultatorientering og prestasjonshjelp.

”Mange opplever en form for hensynsløs hensynsfullhet, hvor redsel for å støte noen gjennom å stille krav og gi tilbakemeldinger – også ubehagelige – munner ut i det som ansatte tolker som ikke å bli sett, ikke bli verdsatt og ikke bli stilt sunne krav til.”

            - Even Bolstad og Paal Leveraas, HR Norge

Jan Spurkeland kaller dette for relasjonell feighet. Som god relasjonsleder må du også tørre møte vanskelige og utfordrende relasjoner, stille krav og gi konstruktive tilbakemeldinger. Relasjonene er den faktoren som sterkest påvirker resultatene i en organisasjon. De øker prestasjonsevnen og styrker samholdet på arbeidsplassen. 

Book foredrag

Dette er en unik sjanse til å møte ham i en nær og åpen setting som gir rom for refleksjon og dialog.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x