Aage Rognsaa

Aage Rognsaa er cand. philol., språkkonsulent, tidligere førstelektor, og har solid erfaring som foredragsholder.

Han vil hjelpe deg som er usikker på hvordan du skriver en klar og leservennlig tekst.

Siden Rognsaa selv er et skrivende menneske og har skrevet flere lærebøker, vet han mye om hvilke problemer de fleste skribenter strever med. Les mer om ham på:  http://framgang.no/

Foredrag: Kunsten å skrive klart språk

Klart du trenger klarspråk! 

På dette kurset lærer du hvordan du skriver gode og leservennlige tekster. Kurset passer for alle som vil skrive bedre jobbtekster. Vi tar utgangspunkt i de tekstene du skriver til daglig, og ser på hvordan du kan skrive effektive, godt forståelige tekster ved å følge klarspråksprinsippene.

Sentrale tema på kurset er:

-          Hva er klart språk, og hvorfor trenger vi det?

-          Hvordan strukturerer vi tekstene slik at de blir så leservennlige som mulig?

-          Hvordan bør vi henvende oss til leserne i ulike typer tekster og kanaler?

-          Hvordan formulerer vi oss presist, forståelig og oppdatert – på setnings- og ordnivå?

Kurset veksler mellom foredrag, diskusjon og praktiske oppgaver.

"Få praktiske og enkle tips til å forbedre struktur, overskrifter og formuleringer!" 

Tre gode grunner til å bruke klarspråk:

-          Klarspråk sparer tid og penger.

Dårlig språk er dyrt. Klart og brukertilpasset språk, derimot, minsker faren for misforståelser, som noen må bruke ressurser for å rette opp.

-          Klarspråk skaper tillit.

Tungt og uklart språk skaper avstand mellom sender og mottaker. Leser du et brev det er vanskelig å forstå, er det for eksempel lett å tro at avsenderen skjuler noe. Klarspråk gjør avstanden mindre og skaper tillit fordi det viser at du har faglig selvtillit.

-          Klarspråk sikrer kvalitet. 

Tungt og uklart språk skaper dårlig kommunikasjon. Som regel er det ikke problematisk å skrive langt og komplisert om et tema du er ekspert på. Utfordringen er å skrive på en enkel måte som folk forstår. Klarspråk gjør at leseren lettere oppfatter budskapet.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x