SYNLIGE LESE- OG SKRIVESTRATEGIER!
Quest er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award)!
Quest 1-4 består av både bøker og digitale ressurser, med god lydstøtte og vekt på systematisk arbeid med alle de grunnleggende ferdighetene. Systematisk innlæring av ord og begreper fra første trinn gir elevene gode mestringsmuligheter senere både muntlig og skriftlig. Med Quest tilegner elevene seg raskt et vokabular som bidrar til at de kan bruke språket i hverdagen.
Elevene trenes i bruk av ulike språklæringsstrategier, og vokabulartreningen tar utgangspunkt i lek, humor og gleden ved å lære engelsk.
Verket har synlig differensiering gjennom varierte tekster, oppgaver og aktiviteter.
Quest fremhever vurdering for læring med opplegg for egenvurdering og kartlegging av måloppnåelse til hvert kapittel.


Quest 3. Utdrag av lærerveiledning.

Quest 4. Utdrag av lærerveiledning.

Skjul tekstBokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203343995
Veil.pris:

kr 105


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store bokstavar

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 105

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203338410
Veil.pris:

kr 105


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store bokstaver

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 105

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203346071
Veil.pris:

kr 105


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstavar

Elevboka (My Own Book)med store og små bokstaver, inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 105

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203346064
Veil.pris:

kr 105


Quest 1-4

Quest 1. My Own Book. Store og små bokstaver

Elevboka (My Own Book)med store og små bokstaver, inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 105

Sider 48
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærer-CD
Trinn: 1. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203340215
Veil.pris:

kr 415


Quest 1-4

Quest 1

Alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevboka er med på CD-en. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 415

Komponenttype Lærer-CD
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 1. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203339738
Veil.pris:

kr 235


Quest 1-4

Quest 1. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i My Own Book. Her får læreren tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Det er ikke meningen at man skal rekke over alt, men heller ha en idébank å velge fra. Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapittel-tester og skjemaer til egenvurdering.

Pris

kr 235

Sider 104
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 1. trinn

Komponent: Tilleggsmateriell
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339745
Veil.pris:

kr 815


Quest 1-4

Quest 1-4 Flash Cards

Det er laget ordkort (Flash cards) til mange av basisordene i kapitlene og til noen andre utvalgte ord. Disse egner seg godt til ulike øvelser, spill og leker. Kortene har illustrasjoner på den ene siden og ordbilde på den andre siden. Ordkortene er tematisk inndelt, og er felles for 1.-4. trinn.

Pris

kr 815

Sider 338
Innbinding Pocket
Komponenttype Tilleggsmateriell
Trinn 1.-4. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203339752
Veil.pris:

kr 129


Quest 1-4

Quest 2. My Own Book

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 2. trinn
Målform: nyn
År:   2012
ISBN: 9788203344008
Veil.pris:

kr 129


Quest 1-4

Quest 2. My Own Book

Elevboka (My Own Book) inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan man kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærebok
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærer-CD
Trinn: 2. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203340222
Veil.pris:

kr 415


Quest 1-4

Quest 2

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 415

Komponenttype Lærer-CD
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 2. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339967
Veil.pris:

kr 235


Quest 1-4

Quest 2. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka (My Own Book). Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Pris

kr 235

Sider 192
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 2. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203339783
Veil.pris:

kr 175


Quest 1-4

Quest 3. Textbook

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 175

Sider 80
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 3. trinn
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203345616
Veil.pris:

kr 175


Quest 1-4

Quest 3. Textbook

Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 175

Sider 80
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 3. trinn

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203339790
Veil.pris:

kr 129


Quest 1-4

Quest 3. Workbook

Workbook inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Pris

kr 129

Sider 64
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 3. trinn

Komponent: CD
Trinn: 3. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203340239
Veil.pris:

kr 599


Quest 1-4

Quest 3. Lærer-CD

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 599

Komponenttype CD
Trinn 3. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 3. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339776
Veil.pris:

kr 269


Quest 1-4

Quest 3. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher's Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevboka (My Own Book). Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Lærerveiledningen er ment å være en idébank å velge fra.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes forslag til årsplan.

Pris

kr 269

Sider 176
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 3. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: bm
År:   2013
ISBN: 9788203339813
Veil.pris:

kr 189


Quest 1-4

Quest 4. Textbook

Textbook inneholder fokusside med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 189

Sider 100
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 4. trinn
Målform: nyn
År:   2013
ISBN: 9788203345623
Veil.pris:

kr 189


Quest 1-4

Quest 4. Textbook

Textbook inneholder fokusside med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Til tekstene finnes oppgavetyper som "Before reading", "After reading", og "Talk about it". Tekstene er delt i rød og gul del og gjør det enkelt for deg å differensiere.

Pris

kr 189

Sider 100
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 4. trinn

Komponent: Arbeidsbok
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339820
Veil.pris:

kr 139


Quest 1-4

Quest 4. Workbook

Workbook inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive og kommunisere muntlig på engelsk.

Pris

kr 139

Sider 80
Innbinding Pocket
Komponenttype Arbeidsbok
Trinn 4. trinn

Komponent: CD
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203340246
Veil.pris:

kr 699


Quest 1-4

Quest 4. Lærer-CD

Quest lærer CD - inneholder alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i elevbøkene. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen.

Pris

kr 699

Komponenttype CD
Trinn 4. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339806
Veil.pris:

kr 269


Quest 1-4

Quest 4. Teacher's Guide

Lærerveiledningen (Teacher¿s Guide) er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i elevbøkene. Her får du som lærer tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter.

Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet. Det finnes ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester, skjemaer til egenvurdering og forslag til årsplan.

Pris

kr 269

Sider 192
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 4. trinnDigitale komponenter på Lokus.no / Brettboka.no

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Digital lærerressurs
Trinn: 1.-4. trinn
Målform: eng
År:   2014
ISBN: 9788203349669
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 1-4

Her finner du nyttige oversikter, årsplaner, vurderingsskjemaer, tester og ordkort.

Pris

kr 0

Komponenttype Digital lærerressurs
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788203349669
Forfattere Christine Røen Hansen
Patricia Pritchard

Komponent: Digital elevressurs
Trinn: 1.-2. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339851
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 1-2

Quest digital elevressurs 1-2 er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest digital elevressurs er lisensfri og trenger ingen innlogging på www.lokus.no.

Pris

kr 0

Komponenttype Digital elevressurs
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788203339851
Forfattere Christine Røen Hansen
Patricia Pritchard

Komponent: Lærerens tavleressurs
Trinn: 1. trinn
Målform: b/n
År:   2012
ISBN: 9788203342936
Veil.pris:

kr 1 250

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 1

Quest 1 lærerens tavleressurs, inneholder elevboka på tavle med et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger. Tavleressursen aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er, og er uavhengig av læreverk.

Quest 1 lærerens tavleressurs kan kjøpes på http://lokus.no/.

Pris

kr 1 250

Komponenttype Lærerens tavleressurs
Trinn 1. trinn

Komponent: Lærerens tavleressurs
Trinn: 2. trinn
Målform: b/n
År:   2012
ISBN: 9788203342943
Veil.pris:

kr 1 250

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 2

Quest 2 lærerens tavleressurs inneholder elevboka på tavle med et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er, og er uavhengig av læreverk.

Quest 2 lærerens tavleressurs kan kjøpes på http://lokus.no/.

Pris

kr 1 250

Komponenttype Lærerens tavleressurs
Trinn 2. trinn

Komponent: Digital elevressurs
Trinn: 3. - 4. trinn
Målform: eng
År:   2012
ISBN: 9788203339974
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 3

Quest 3 digital elevressurs er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest digital elevressurs er lisensfri og trenger ingen innlogging på www.lokus.no.

Pris

kr 0

Komponenttype Digital elevressurs
Trinn 3. - 4. trinn

Komponent: Lærerens tavleressurs
Trinn: 3. trinn
Målform: bm
År:   2012
ISBN: 9788203342950
Veil.pris:

kr 1 250

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 3

Quest 3 lærerens tavleressurs inneholder sider fra elevbøkene på tavle og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Quest 3 lærerens tavleressurs kan kjøpes på http://lokus.no/.

Pris

kr 1 250

Komponenttype Lærerens tavleressurs
Trinn 3. trinn

Komponent: Digital elevressurs
Trinn: 4. trinn
Målform: eng
År:   2013
ISBN: 9788203339882
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 4

Quest 4 digital elevressurs er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig arbeid.

Quest digital elevressurs er lisensfri og trenger ingen innlogging på www.lokus.no.

Pris

kr 0

Komponenttype Digital elevressurs
Trinn 4. trinn

Komponent: Lærerens tavleressurs
Trinn: 4. trinn
Målform: b/n
År:   2013
ISBN: 9788203346101
Veil.pris:

kr 1 250

Kjøp: lokus.no

Quest 1-4

Quest 4

Quest 4 lærerens tavleressurs inneholder sider fra elevbøkene på tavle og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger som aktiviserer elevene og får i gang kommunikasjonen i klasserommet.

Undervisningsoppleggene hjelper læreren til å variere undervisningen, og egner seg både i lærerstyrt undervisning og til stasjonsarbeid. Alle oppgavene på tavleressursen er lydlagt.

Tavleressursen er intuitiv og enkel i bruk og har tips til læreren på hver side.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Quest 4 lærerens tavleressurs kan kjøpes på http://lokus.no/.

Pris

kr 1 250

Komponenttype Lærerens tavleressurs
Trinn 4. trinn

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x