MATRIKS 8-10 er et fleksibelt læreverk i samfunnsfag for en skole i endring. Lærebøkene er strukturert i en todelt differensieringsmodell, i en a- og en b-del, og det er lagt vekt på grundig begrepsinnlæring og et godt og forståelig språk. Verket består av mange og utradisjonelle komponenter som gjør det enkelt å legge opp til en differensiert og variert undervisning.

Gjennom lærebøkene, de digitale ressursene og et engasjerende spill blir det lettere for læreren å legge til rette for ulike læringsstiler. En egen lærerhåndbok har forslag til undervisningsopplegg som baserer seg på læringsstrategiene Tren Tanken.

Læreverket har et klart fokus på de områdene som er blitt forsterkes i læreplanrevisjonen 2013: Tydeliggjøring av grunnleggende ferdigheter og hovedområdet: Utforskeren. Dette kan du lese mer om i vårt gratis veiledningshefte "Hvordan arbeide med det nye hovedområdet Utforskeren i MATRIKS?"

Klikk på titlene for å få mer informasjon om de enkelte komponentene.

Bokkomponenter

Tittel Komponent Trinn Målform År ISBN Veil.pris Antall Kjøp
Matriks. Geografi 8 Lærebok 8. trinn bm 2006 9788203312144
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Geografi 8

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Globus eller kart - hva er best?
- Den urolige jordskorpa
- Berggrunnen
- Det norske naturlandskapet
- Landskapet på kartet
- Vann

Pris:
kr 385
Sider:
144
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
8. trinn
ISBN
9788203312144
Forfattere:
Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen
Matriks. Geografi 8 Lærebok 8. trinn nyn 2006 9788203313486
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Geografi 8

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Globus eller kart - kva er best?
- Den urolege jordskorpa
- Berggrunnen
- Det norske naturlandskapet
- Landskapet på kartet
- Vatn

Pris:
kr 385
Sider:
146
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
8. trinn
ISBN
9788203313486
Forfattere:
Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen
Matriks. Historie 8 Lærebok 8. trinn bm 2006 9788203312151
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Historie 8

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Revolusjon!
- 1814 - en norsk revolusjon?
- Flere mennesker og nye muligheter
- Nasjonalismens tid
- Europeerne erobrer verden
- Frihet og folkestyre

Pris:
kr 385
Sider:
156
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
8. trinn
ISBN
9788203312151
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Sigrid Moen
Matriks. Historie 8 Lærebok 8. trinn nyn 2006 9788203313479
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Historie 8

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Revolusjon!
- 1814 - ein norsk revolusjon?
- Fleire menneske og nye sjansar
- Nasjonalismens tid
- Europearane erobrar verda
- Fridom og folkestyre

Pris:
kr 385
Sider:
152
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
8. trinn
ISBN
9788203313479
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Sigrid Moen
Matriks. Samfunn 8 Lærebok 8. trinn bm 2006 9788203310904
kr 365
Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 8

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Signaler
- Makt
- Forbruk

Pris:
kr 365
Sider:
128
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
8. trinn
ISBN
9788203310904
Forfattere:
Gry Andresen
Hege Cecilie Nicolaysen
Trude Olsen
Mari Skurdal
Matriks. Samfunn 8 Lærebok 8. trinn nyn 2006 9788203313493
kr 365
Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 8

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Signal
- Makt
- Forbruk

Pris:
kr 365
Sider:
122
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
8. trinn
ISBN
9788203313493
Forfattere:
Gry Andresen
Hege Cecilie Nicolaysen
Trude Olsen
Mari Skurdal
Tren Tanken 8-10 Spill 8.-10. trinn b/n 2006 9788203312571
kr 585
Matriks 8-10

Tren Tanken 8-10

Lagspillet TREN TANKEN er en del av MATRIKS-verket og bygger på læringsstrategiene i Tren Tanken (TT). Spillet skal øve hodet, trene tankene og utfordre holdninger og er utviklet i Norge, i nært samarbeid med elever og lærere.

TREN TANKEN kan spilles på skolen som en del av undervisningen eller hjemme. Det er fire typer oppgavekort. Deltakerne skal lage egne grafer, forklare faglige begrep, dele inn i kategorier og svare på spørsmål. Spillet er best egnet til 4-8 spillere. Alder fra 12 år.

Pris:
kr 585
Komponenttype:
Spill
Trinn:
8.-10. trinn
ISBN
9788203312571
Forfattere:
Linn-Hege Lyngby Eliassen
Per Olav Kallestad
Trude Olsen
Knut Strømfors
Matriks. Samfunnsfag 8 Lærerveiledning 8. trinn b/n 2006 9788203313615
kr 615
Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 8

MATRIKS LÆRERVEILEDNING er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris:
kr 615
Sider:
315
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
8. trinn
ISBN
9788203313615
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Gry Andresen
Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen
Sigrid Moen
Hege Cecilie Nicolaysen
Trude Olsen
Mari Skurdal
Tren Tanken. Læringsstrategier i samfunnsfag Lærerveiledning 8.-10. trinn bm 2013 9788203347054
kr 595
Matriks 8-10

Tren Tanken. Læringsstrategier i samfunnsfag

TREN TANKEN: Lite å lese, mye å tenke!
Vår populære håndbok om Tren tanken-strategier av Erik Lund kommer i ny utgave 15. august 2013, spesielt tilpasset læreplanrevisjonen i samfunnsfag.

Boka inneholder et stort utvalg praktiske tips og klasseroms-rapporter fra lærere som selv har brukt strategiene. Tren tanken er et sett med praktiske metoder. De kombinerer læring av sentral faglig kunnskap med systematisk trening i det å sette ord på hvordan læringen foregår (metakognisjon).

Med kopioriginaler og enkle instruksjoner gjør boka det enkelt for deg som lærer å prøve nye undervisningsmetoder som utfordrer elevene til å tenke, og bli bevisst hvordan de selv tenker. Ypperlig også for de tradisjonelt teorisvake elevene.

Selv om boka har flest eksempler fra samfunnsfaget er strategiene høyst aktuelle også innen andre fag. De fleste strategiene er gjennomførbare innenfor en skoletime.

Pris:
kr 595
Sider:
208
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
8.-10. trinn
ISBN
9788203347054
Forfattere:
Erik Lund
Matriks. Geografi 9 Lærebok 9. trinn bm 2007 9788203314698
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Geografi 9

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Den urolige lufta
- Klima
- Mat
- Energi

Pris:
kr 385
Sider:
160
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
9. trinn
ISBN
9788203314698
Forfattere:
Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen
Matriks. Geografi 9 Lærebok 9. trinn nyn 2007 9788203314704
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Geografi 9

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Den urolege lufta
- Klima
- Mat
- Energi

Pris:
kr 385
Sider:
160
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
9. trinn
ISBN
9788203314704
Forfattere:
Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen
Matriks. Historie 9 Lærebok 9. trinn bm 2007 9788203314674
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Historie 9

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Titanic - et samfunn i miniatyr
- Den første moderne krigen
- Kamp mellom samfunnsklassene
- Velstand og verdenskrise
- All makt til føreren
- Krigen som nådde alle

Pris:
kr 385
Sider:
144
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
9. trinn
ISBN
9788203314674
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen
Sigrid Moen
Matriks. Historie 9 Lærebok 9. trinn nyn 2007 9788203314681
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Historie 9

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Titanic - eit samfunn i miniatyr
- Den første moderne krigen
- Kamp mellom samfunnsklassane
- Velstand og verdskrise
- All makt til føraren
- Krigen som nådde alle

Pris:
kr 385
Sider:
144
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
9. trinn
ISBN
9788203314681
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen
Sigrid Moen
Matriks. Samfunn 9 Lærebok 9. trinn bm 2007 9788203314513
kr 365
Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 9

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Menneskerettigheter
- Lov og rett
- Kultur og mangfold
- Rus

Pris:
kr 365
Sider:
144
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
9. trinn
ISBN
9788203314513
Forfattere:
Gry Andresen
Thomas Horne
Hege Cecilie Nicolaysen
Mari Skurdal
Matriks. Samfunn 9 Lærebok 9. trinn nyn 2007 9788203314711
kr 365
Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 9

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Menneskerettar
- Lov og rett
- Kultur og mangfald
- Rus

Pris:
kr 365
Sider:
144
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
9. trinn
ISBN
9788203314711
Forfattere:
Gry Andresen
Thomas Horne
Hege Cecilie Nicolaysen
Mari Skurdal
Matriks. Samfunnsfag 9 Lærerveiledning 9. trinn b/n 2007 9788203313622
kr 615
Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 9

MATRIKS LÆRERVEILEDNING er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris:
kr 615
Sider:
312
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
9. trinn
ISBN
9788203313622
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Gry Andresen
Torgeir Holgersen
Thomas Horne
Ole Gilbert Karlsen
Ketil Knutsen
Sigrid Moen
Hege Cecilie Nicolaysen
Mari Skurdal
Matriks. Geografi 10 Lærebok 10. trinn bm 2008 9788203315749
kr 395
Matriks 8-10

Matriks. Geografi 10

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Befolkning
- Afrika
- Europa
- Asia
- Oseania
- Nord-Amerika
- Sør-Amerika

Pris:
kr 395
Sider:
176
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
10. trinn
ISBN
9788203315749
Forfattere:
Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen
Matriks. Geografi 10 Lærebok 10. trinn nyn 2008 9788203315756
kr 395
Matriks 8-10

Matriks. Geografi 10

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Befolkning
- Afrika
- Europa
- Asia
- Oseania
- Nord-Amerika
- Sør-Amerika

Pris:
kr 395
Sider:
176
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
10. trinn
ISBN
9788203315756
Forfattere:
Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen
Matriks. Historie 10 Lærebok 10. trinn bm 2008 9788203315763
kr 385
Matriks 8-10

Matriks. Historie 10

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Fred på jord...
- Den kalde krigen
- Velferd og velstand
- Konflikter i Midtøsten
- Koloniene blir selvstendige
- Samling og splittelse i Europa
- Norge i verden

Pris:
kr 385
Sider:
144
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
10. trinn
ISBN
9788203315763
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen
Matriks. Historie 10 Lærebok 10. trinn nyn 2008 9788203315770
kr 385
Ikke på lager
Matriks 8-10

Matriks. Historie 10

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Fred på jord...
- Den kalde krigen
- Velferd og velstand
- Konfliktar i Midtausten
- Koloniane blir sjølvstendige
- Samling og splitting i Europa
- Noreg i verda

Pris:
kr 385
Sider:
144
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
10. trinn
ISBN
9788203315770
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen
Matriks. Samfunn 10 Lærebok 10. trinn bm 2008 9788203315794
kr 365
Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 10

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Hva er et samfunn?
- Økonomi er mer enn penger
- Uten gründere stopper Norge
- To

Pris:
kr 365
Sider:
128
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
10. trinn
ISBN
9788203315794
Forfattere:
Gry Andresen
Thomas Hylland Eriksen
Thomas Horne
Matriks. Samfunn 10 Lærebok 10. trinn nyn 2008 9788203315800
kr 365
Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 10

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kva er eit samfunn?
- Økonomi er meir enn pengar
- Utan gründerar stoppar Noreg
- To

Pris:
kr 365
Sider:
128
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
10. trinn
ISBN
9788203315800
Forfattere:
Gry Andresen
Thomas Hylland Eriksen
Thomas Horne
Matriks. Samfunnsfag 10 Lærerveiledning 10. trinn b/n 2008 9788203313639
kr 615
Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 10

MATRIKS LÆRERVEILEDNING er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris:
kr 615
Sider:
280
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
10. trinn
ISBN
9788203313639
Forfattere:
Synnøve Veinan Hellerud
Gry Andresen
Torgeir Holgersen
Thomas Horne
Ole Gilbert Karlsen
Ketil Knutsen
Sigrid Moen
Hege Cecilie Nicolaysen
Mari Skurdal

Digitale komponenter   Digitale ressurser på grs.lokus.no

Tittel Komponent Trinn Målform År ISBN Veil.pris Kjøp
Matriks 8-10 Digital lærerressurs b/n 2009 9788203315961
kr 0
lokus.no
Matriks 8-10

Matriks 8-10

MATRIKS 8-10 lærerressurs inneholder kapittelprøver, lenker og andre nyttige fagressurser.

Pris:
kr 0
Komponenttype:
Digital lærerressurs
ISBN
9788203315961
Forfattere:
Gry Andresen
Lillian Gran
Ole Gilbert Karlsen
Hege Cecilie Nicolaysen
Klara Retterholt
Mari Skurdal
Matriks 8-10 Digital elevressurs 8.-10. trinn bm 2006 9788203314285
kr 0
lokus.no
Matriks 8-10

Matriks 8-10

MATRIKS 8-10 elevressurs presenterer gode kilder egnet for aldersgruppen, og gir elevene et stort mangfold av interaktive oppgaver. Elevene kan for eksempel høre radiointervju med norske Arvid som var med i Vietnam-krigen, se bilder fra nordmenn på prærien i USA på 1880-tallet og filmklipp med Lenin som taler i Moskva i 1920.

Elevressursen er inndelt i fagtemaer og har tre typer innhold: «Oppdrag» hvilket er sekvenser som tar for seg et sentralt fagtema, «Prøv deg» som består av flervalgsoppgaver og en samling nyttige lenker.

Elevressursen har også en bildebase og en egen historieressurs på arabisk, polsk og russisk. Her er det meste av MATRIKS historiebøker gjengitt med både tekst og tale på de tre språkene. I tillegg fins interaktive oppgaver beregnet for elever som ikke har norsk som morsmål. Sidene har også norske ordforklaringer for samme målgruppe.

Utarbeidelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet og utviklet i samarbeid med Åsheim ungdomsskole i Trondheim.

Pris:
kr 0
Komponenttype:
Digital elevressurs
Trinn:
8.-10. trinn
ISBN
9788203314285