MATRIKS 8-10 er et fleksibelt læreverk i samfunnsfag. Lærebøkene er strukturert i en todelt differensieringsmodell, i en a- og en b-del, og det er lagt vekt på grundig begrepsinnlæring og et godt og forståelig språk. Verket består av mange og utradisjonelle komponenter som gjør det enkelt å legge opp til en differensiert og variert undervisning.

Gjennom lærebøkene, de digitale ressursene og et engasjerende spill blir det lettere for læreren å legge til rette for ulike læringsstiler. En egen lærerhåndbok har forslag til undervisningsopplegg som baserer seg på læringsstrategiene Tren Tanken.

Læreverket har et klart fokus på de områdene som er blitt forsterkes i læreplanrevisjonen 2013: Tydeliggjøring av grunnleggende ferdigheter og hovedområdet: Utforskeren. Dette kan du lese mer om i vårt gratis veiledningshefte "Hvordan arbeide med det nye hovedområdet Utforskeren i MATRIKS?"

Klikk på titlene for å få mer informasjon om de enkelte komponentene. Skjul tekstBokkomponenter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203312144
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 8

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Globus eller kart - hva er best?
- Den urolige jordskorpa
- Berggrunnen
- Det norske naturlandskapet
- Landskapet på kartet
- Vann

Pris

kr 385

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203312144
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203313486
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 8

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Globus eller kart - kva er best?
- Den urolege jordskorpa
- Berggrunnen
- Det norske naturlandskapet
- Landskapet på kartet
- Vatn

Pris

kr 385

Sider 146
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203313486
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203312151
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Historie 8

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Revolusjon!
- 1814 - en norsk revolusjon?
- Flere mennesker og nye muligheter
- Nasjonalismens tid
- Europeerne erobrer verden
- Frihet og folkestyre

Pris

kr 385

Sider 156
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203312151
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Sigrid Moen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203313479
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Historie 8

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Revolusjon!
- 1814 - ein norsk revolusjon?
- Fleire menneske og nye sjansar
- Nasjonalismens tid
- Europearane erobrar verda
- Fridom og folkestyre

Pris

kr 385

Sider 152
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn
ISBN 9788203313479
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Sigrid Moen

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203310904
Veil.pris:

kr 365


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 8

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Signaler
- Makt
- Forbruk

Pris

kr 365

Sider 128
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 8. trinn
Målform: nyn
År:   2006
ISBN: 9788203313493
Veil.pris:

kr 365


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 8

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Signal
- Makt
- Forbruk

Pris

kr 365

Sider 122
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 8. trinn

Komponent: Spill
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: b/n
År:   2006
ISBN: 9788203312571
Veil.pris:

kr 585


Matriks 8-10

Tren Tanken 8-10

Lagspillet TREN TANKEN er en del av MATRIKS-verket og bygger på læringsstrategiene i Tren Tanken (TT). Spillet skal øve hodet, trene tankene og utfordre holdninger og er utviklet i Norge, i nært samarbeid med elever og lærere.

TREN TANKEN kan spilles på skolen som en del av undervisningen eller hjemme. Det er fire typer oppgavekort. Deltakerne skal lage egne grafer, forklare faglige begrep, dele inn i kategorier og svare på spørsmål. Spillet er best egnet til 4-8 spillere. Alder fra 12 år.

Pris

kr 585

Komponenttype Spill
Trinn 8.-10. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 8. trinn
Målform: b/n
År:   2006
ISBN: 9788203313615
Veil.pris:

kr 615


Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 8

MATRIKS LÆRERVEILEDNING er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris

kr 615

Sider 315
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 8. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203314698
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 9

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Den urolige lufta
- Klima
- Mat
- Energi

Pris

kr 385

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203314698
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203314704
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 9

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kartet
- Den urolege lufta
- Klima
- Mat
- Energi

Pris

kr 385

Sider 160
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn
ISBN 9788203314704
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203314674
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Historie 9

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Titanic - et samfunn i miniatyr
- Den første moderne krigen
- Kamp mellom samfunnsklassene
- Velstand og verdenskrise
- All makt til føreren
- Krigen som nådde alle

Pris

kr 385

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203314681
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Historie 9

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Titanic - eit samfunn i miniatyr
- Den første moderne krigen
- Kamp mellom samfunnsklassane
- Velstand og verdskrise
- All makt til føraren
- Krigen som nådde alle

Pris

kr 385

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: bm
År:   2007
ISBN: 9788203314513
Veil.pris:

kr 365


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 9

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Menneskerettigheter
- Lov og rett
- Kultur og mangfold
- Rus

Pris

kr 365

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 9. trinn
Målform: nyn
År:   2007
ISBN: 9788203314711
Veil.pris:

kr 365


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 9

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Menneskerettar
- Lov og rett
- Kultur og mangfald
- Rus

Pris

kr 365

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 9. trinn
Målform: b/n
År:   2007
ISBN: 9788203313622
Veil.pris:

kr 615


Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 9

MATRIKS LÆRERVEILEDNING er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris

kr 615

Sider 312
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 9. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2008
ISBN: 9788203315749
Veil.pris:

kr 395


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 10

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Befolkning
- Afrika
- Europa
- Asia
- Oseania
- Nord-Amerika
- Sør-Amerika

Pris

kr 395

Sider 176
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315749
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: nyn
År:   2008
ISBN: 9788203315756
Veil.pris:

kr 395


Matriks 8-10

Matriks. Geografi 10

MATRIKS Geografi kjennetegnes av flotte bilder, mange gode kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka har et meget stort utvalg av oppgaver.

MATRIKS Geografi er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Befolkning
- Afrika
- Europa
- Asia
- Oseania
- Nord-Amerika
- Sør-Amerika

Pris

kr 395

Sider 176
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315756
Forfattere Torgeir Holgersen
Ole Gilbert Karlsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2008
ISBN: 9788203315763
Veil.pris:

kr 385


Matriks 8-10

Matriks. Historie 10

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Fred på jord...
- Den kalde krigen
- Velferd og velstand
- Konflikter i Midtøsten
- Koloniene blir selvstendige
- Samling og splittelse i Europa
- Norge i verden

Pris

kr 385

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315763
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: nyn
År:   2008
ISBN: 9788203315770
Veil.pris:

kr 385

Ikke på lager

Matriks 8-10

Matriks. Historie 10

MATRIKS Historie kjennetegnes av et stort utvalg varierte oppgaver. En oppgavetype er for eksempel kalt Til Kildene. Disse oppgavene er en innføring i kildekritikk, hvor elevene må granske, vurdere og tolke kilder. MATRIKS Historie er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier.

MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Fred på jord...
- Den kalde krigen
- Velferd og velstand
- Konfliktar i Midtausten
- Koloniane blir sjølvstendige
- Samling og splitting i Europa
- Noreg i verda

Pris

kr 385

Sider 144
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn
ISBN 9788203315770
Forfattere Synnøve Veinan Hellerud
Ketil Knutsen

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: bm
År:   2008
ISBN: 9788203315794
Veil.pris:

kr 365


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 10

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Hva er et samfunn?
- Økonomi er mer enn penger
- Uten gründere stopper Norge
- To

Pris

kr 365

Sider 128
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn

Komponent: Lærebok
Trinn: 10. trinn
Målform: nyn
År:   2008
ISBN: 9788203315800
Veil.pris:

kr 365


Matriks 8-10

Matriks. Samfunn 10

MATRIKS Samfunnskunnskap er et utradisjonelt læreverk, laget på de unges premisser. Verket gir læreren en verktøykasse som kan brukes til å få i gang tanker og diskusjoner om grunnleggende spørsmål. Oppgavene oppfordrer til refleksjon og diskusjon.

I MATRIKS Samfunnskunnskap er det lagt vekt på å bruke illustrasjoner som utfordrer og engasjerer. Boka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. MATRIKS er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på grundig begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett.

INNHOLD
- Kva er eit samfunn?
- Økonomi er meir enn pengar
- Utan gründerar stoppar Noreg
- To

Pris

kr 365

Sider 128
Innbinding Innbundet
Komponenttype Lærebok
Trinn 10. trinn

Komponent: Lærerveiledning
Trinn: 10. trinn
Målform: b/n
År:   2008
ISBN: 9788203313639
Veil.pris:

kr 615


Matriks 8-10

Matriks. Samfunnsfag 10

MATRIKS LÆRERVEILEDNING er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

Pris

kr 615

Sider 280
Innbinding Pocket
Komponenttype Lærerveiledning
Trinn 10. trinnDigitale komponenter Digitale ressurser på grs.lokus.no

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: Digital lærerressurs
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: b/n
År:   2009
ISBN: 9788203315961
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Matriks 8-10

Matriks 8-10

MATRIKS 8-10 lærerressurs inneholder kapittelprøver, lenker og andre nyttige fagressurser.

Pris

kr 0

Komponenttype Digital lærerressurs
Trinn 8.-10. trinn

Komponent: Digital elevressurs
Trinn: 8.-10. trinn
Målform: bm
År:   2006
ISBN: 9788203314285
Veil.pris:

kr 0

Kjøp: lokus.no

Matriks 8-10

Matriks 8-10

MATRIKS 8-10 elevressurs presenterer gode kilder egnet for aldersgruppen, og gir elevene et stort mangfold av interaktive oppgaver. Elevene kan for eksempel høre radiointervju med norske Arvid som var med i Vietnam-krigen, se bilder fra nordmenn på prærien i USA på 1880-tallet og filmklipp med Lenin som taler i Moskva i 1920.

Elevressursen er inndelt i fagtemaer og har tre typer innhold: «Oppdrag» hvilket er sekvenser som tar for seg et sentralt fagtema, «Prøv deg» som består av flervalgsoppgaver og en samling nyttige lenker.

Elevressursen har også en bildebase og en egen historieressurs på arabisk, polsk og russisk. Her er det meste av MATRIKS historiebøker gjengitt med både tekst og tale på de tre språkene. I tillegg fins interaktive oppgaver beregnet for elever som ikke har norsk som morsmål. Sidene har også norske ordforklaringer for samme målgruppe.

Utarbeidelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet og utviklet i samarbeid med Åsheim ungdomsskole i Trondheim.

Pris

kr 0

Komponenttype Digital elevressurs
Trinn 8.-10. trinn
ISBN 9788203314285

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x