Mange lærere opplever at elevene knekker lesekoden tidlig, og ønsker derfor større fokus på lesing og flere lesetekster fra første trinn. Aschehoug tilbyr nye ZEPPELIN 1 og 2 - et differensiert norskverk for utvikling av lese- og skriveferdigheter med raskere progresjon.

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom ZEPPELIN 1A og 1B møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift og blir kjent med stavelser og lyder. ZEPPELIN 1A og 1B har eget lesekurs og mange nye og enkle lesetekster. Nivådifferensierte oppgaver øver opp språklig bevissthet.

I ZEPPELIN 2A og 2B får elevene innføring i strategier og arbeidsmåter som støtter opp om lese- og skriveutviklingen. Oppgavene i ZEPPELIN for 2. trinn gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive.

LÆRERENS TAVLERESSURS for 1. og 2. trinn er knyttet tett opp til elevbøkene. Tavleressursene egner seg både til felles gjennomgang og til bruk i stasjonsundervisning.

Den videre lese- og skriveopplæringen i ZEPPELIN 3 og ZEPPELIN 4 er en systematisk innføring i tekst, grammatikk og rettskriving. Sammenhengen mellom de ulike komponentene er tydelig og lett å forstå. Språkbøkene, lesebøkene og arbeidsbøkene utfyller hverandre.

ZEPPELIN skriftforming er et hjelpemiddel i skriftforming for 3. og 4. trinn. Disse skriftformingsseriene er ment som en videreutvikling av den skriftformingen elevene har lært på 1. og 2. trinn.

Zeppelin 1-4 og den justerte læreplanen 2013

Oppgaver til Zeppelin Lesebok 3 (bm).

Oppgåver til Zeppelin Lesebok 3 (nyn).

 

Bokkomponenter

Tittel Komponent Trinn Målform År ISBN Veil.pris Antall Kjøp
Zeppelin 1A. Store bokstavar Lærebok 1. trinn nyn 2011 9788203340598
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstavar

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340598
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Store bokstaver Lærebok 1. trinn bm 2011 9788203340574
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstaver

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340574
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Store og små bokstavar Lærebok 1. trinn nyn 2011 9788203340604
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store og små bokstavar

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340604
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Store og små bokstaver Lærebok 1. trinn bm 2011 9788203340314
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store og små bokstaver

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340314
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Store bokstavar Lærebok 1. trinn nyn 2011 9788203340635
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstavar

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340635
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Store bokstaver Lærebok 1. trinn bm 2011 9788203340628
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstaver

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340628
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Store og små bokstavar Lærebok 1. trinn nyn 2011 9788203340659
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store og små bokstavar

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340659
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Store og små bokstaver Lærebok 1. trinn bm 2011 9788203340642
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store og små bokstaver

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for første trinn. ZEPPELIN 1A (høstboka) og ZEPPELIN 1B (vårboka)
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene

ZEPPELIN 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens ZEPPELIN 1B tar for seg bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B utgjør til sammen et alternativ til ZEPPELIN START, men har en raskere progresjon. ZEPPELIN START kan brukes sammen med ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B i klasser med ulike behov.

ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340642
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Lykkjeskrift Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340741
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Lykkjeskrift

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340741
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Løkkeskrift Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340734
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Løkkeskrift

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340734
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Stavskrift Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340697
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Stavskrift

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340697
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Stavskrift Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340703
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Stavskrift

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340703
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Store bokstavar Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340673
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstavar

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340673
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Store bokstaver Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340666
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Store bokstaver

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340666
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Trykkskrift Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340710
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Trykkskrift

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340710
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A. Trykkskrift Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340727
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A. Trykkskrift

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1A ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1A ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340727
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Lykkjeskrift Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340833
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Lykkjeskrift

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340833
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Løkkeskrift Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340826
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Løkkeskrift

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340826
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Stavskrift Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340789
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Stavskrift

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340789
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Stavskrift Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340796
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Stavskrift

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340796
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Store bokstavar Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340772
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstavar

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340772
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Store bokstaver Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340765
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Store bokstaver

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340765
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Trykkskrift Arbeidsbok 1. trinn bm 2011 9788203340802
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Trykkskrift

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340802
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1B. Trykkskrift Arbeidsbok 1. trinn nyn 2011 9788203340819
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1B. Trykkskrift

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK utdyper stoffet i ZEPPELIN 1B ELEVBOK. Gjennom oppgavene får elevene trening i å skrive bokstaver, ord og setninger, øver inn begreper og stimulerer til språklig bevissthet.

ZEPPELIN 1B ARBEIDSBOK er i farger og er rikt illustrert. Arbeidsboka foreligger i fire utgaver:
- bare store bokstaver
store og små bokstaver i variantene
- trykkskrift
- stavskrift
- løkkeskrift

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340819
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1A-B Lærerveiledning 1. trinn b/n 2011 9788203340680
kr 645
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1A-B

ZEPPELIN 1 A-B lærerveiledning gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B kan brukes.
- Del 1 gir det teoretiske og pedagogiske fundamentet for ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B.
- Del 2 gir blant annet en samlet framstilling av aktiviteter som bidrar til å utvikle elevenes muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.
- Del 3 gir konkrete forslag til aktiviteter i forbindelse med gjennomgangen av lærestoffet i ZEPPELIN 1A og ZEPPELIN 1B.
- Del 4 inneholder sanger med noter.
- Del 5 inneholder et stort antall kopiark med blant annet bilde-, ord- og setningskort tilpasset hver bokstavside.

Pris:
kr 645
Sider:
360
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203340680
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 1-2. Bokstavplansjer Tilleggsmateriell 1.-2. trinn b/n 2006 9788203314315
kr 265
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-2. Bokstavplansjer

Bokstavplansjene har stor og liten trykkbokstav sammen med en illustrasjon som passer til bokstaven. Fargeplansjene er i A4-format.

Pris:
kr 265
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203314315
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin ABC. Alfabetremser. Løkkeskrift Tilleggsmateriell 1.-2. trinn b/n 2002 9788203309496
kr 255
Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Alfabetremser. Løkkeskrift

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift.

Pris:
kr 255
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203309496
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin ABC. Alfabetremser. Stavskrift Tilleggsmateriell 1.-2. trinn b/n 2002 9788203309519
kr 255
Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Alfabetremser. Stavskrift

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift.

Pris:
kr 255
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203309519
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin ABC. Alfabetremser. Trykkskrift Tilleggsmateriell 1.-2. trinn b/n 2002 9788203309489
kr 255
Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Alfabetremser. Trykkskrift

Alfabetremsene kommer i pakker á 30 stk. og kan klistres på pulten. Alfabetremsene finnes i stav-, løkke- og trykkskrift.

Pris:
kr 255
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203309489
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin ABC. Bildekort Tilleggsmateriell 1.-2. trinn b/n 2002 9788203309465
kr 255
Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Bildekort

Esken med ZEPPELIN BILDEKORT inneholder 96 bildekort til substantivene i ZEPPELIN ORDKORT. Bildekortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. Bildekortene kan brukes sammen med ZEPPELIN BOKSTAVKORT og ZEPPELIN ORDKORT.

Pris:
kr 255
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203309465
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin ABC. Ordkort Tilleggsmateriell 1.-2. trinn bm 2002 9788203309441
kr 185
Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Ordkort

Esken med ZEPPELIN ORDKORT inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og skilletegn. ZEPPELIN ORDKORT følger innholdet i ZEPPELIN BILDEKORT. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Ordkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. ORDKORTENE kan brukes sammen med ZEPPELIN BOKSTAVKORT og ZEPPELIN BILDEKORT.

Pris:
kr 185
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203309441
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin ABC. Ordkort Tilleggsmateriell 1.-2. trinn nyn 2002 9788203309458
kr 185
Zeppelin 1-4

Zeppelin ABC. Ordkort

Esken med ZEPPELIN ORDKORT inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og skilletegn. ZEPPELIN ORDKORT følger innholdet i ZEPPELIN BILDEKORT. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Ordkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. ORDKORTENE kan brukes sammen med ZEPPELIN BOKSTAVKORT og ZEPPELIN BILDEKORT.

Pris:
kr 185
Sider:
119
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203309458
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin Bokstavkort Tilleggsmateriell 1.-2. trinn b/n 2002 9788203309434
kr 185
Zeppelin 1-4

Zeppelin Bokstavkort

Esken med ZEPPELIN BOKSTAVKORT inneholder to til fire kort av hver av bokstavene i alfabetet. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden og små trykkbokstaver på den andre siden. Bokstavkortene er nummererte og kommer i praktiske plastesker. ZEPPELIN BOKSTAVKORT kan brukes sammen med ZEPPELIN ORDKORT og ZEPPELIN BILDEKORT.

Pris:
kr 185
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Tilleggsmateriell
Trinn:
1.-2. trinn
ISBN
9788203309434
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A Lærebok 2. trinn bm 2012 9788203342639
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A

ZEPPELIN 2A og ZEPPELIN 2B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for andre trinn. ZEPPELIN 2A (høstboka) og ZEPPELIN 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342639
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A Lærebok 2. trinn nyn 2012 9788203342646
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A

ZEPPELIN 2A og ZEPPELIN 2B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for andre trinn. ZEPPELIN 2A (høstboka) og ZEPPELIN 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342646
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B Lærebok 2. trinn bm 2012 9788203342653
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B

ZEPPELIN 2A og ZEPPELIN 2B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for andre trinn. ZEPPELIN 2A (høstboka) og ZEPPELIN 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342653
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B Lærebok 2. trinn nyn 2012 9788203342660
kr 259
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B

ZEPPELIN 2A og ZEPPELIN 2B er Aschehougs nye ZEPPELIN-bøker for andre trinn. ZEPPELIN 2A (høstboka) og ZEPPELIN 2B (vårboka) har
- faktatekster - én tekst for hver av bokstavene i alfabetet
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- nivådifferensierte oppgaver som gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive
- egen LES MER-del

Pris:
kr 259
Sider:
120
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342660
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A. Lykkjeskrift Arbeidsbok 2. trinn nyn 2012 9788203342745
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Lykkjeskrift

ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342745
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A. Løkkeskrift Arbeidsbok 2. trinn bm 2012 9788203342738
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Løkkeskrift

ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342738
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A. Stavskrift Arbeidsbok 2. trinn bm 2012 9788203342691
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Stavskrift

ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342691
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A. Stavskrift Arbeidsbok 2. trinn nyn 2012 9788203342707
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Stavskrift

ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342707
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A. Trykkskrift Arbeidsbok 2. trinn bm 2012 9788203342714
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Trykkskrift

ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342714
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A. Trykkskrift Arbeidsbok 2. trinn nyn 2012 9788203342721
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A. Trykkskrift

ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2A ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342721
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B. Lykkjeskrift Arbeidsbok 2. trinn nyn 2012 9788203342806
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Lykkjeskrift

ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342806
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B. Løkkeskrift Arbeidsbok 2. trinn bm 2012 9788203342790
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Løkkeskrift

ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342790
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B. Stavskrift Arbeidsbok 2. trinn bm 2012 9788203342776
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Stavskrift

ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342776
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B. Stavskrift Arbeidsbok 2. trinn nyn 2012 9788203342783
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Stavskrift

ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342783
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B. Trykkskrift Arbeidsbok 2. trinn bm 2012 9788203342752
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Trykkskrift

ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342752
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2B. Trykkskrift Arbeidsbok 2. trinn nyn 2012 9788203342769
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2B. Trykkskrift

ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert. ZEPPELIN 2B ARBEIDSBOK utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203342769
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 2A-B Lærerveiledning 2. trinn b/n 2012 9788203343117
kr 645
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2A-B

ZEPPELIN 2A/2B LÆRERVEILEDNING er lærerens gode medhjelper og idébank. Den inneholder en kortfattet, generell innføring i den første lese- og skriveopplæringen, de metodiske grunntankene bak læreverket, forslag til brev til foresatte, prøver og tester.

ZEPPELIN 2A/2B LÆRERVEILEDNING gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan ZEPPELIN-verket kan brukes.

ZEPPELIN 2A/2B LÆRERVEILEDNING er i tillegg en skattkiste av pedagogiske tips, språkleker, sanger og oppgaver.

Pris:
kr 645
Sider:
448
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203343117
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Lesebok Lærebok 3. trinn bm 2006 9788203310966
kr 355
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Lesebok

ZEPPELIN 3. LESEBOK vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

ZEPPELIN 3. LESEBOK kan også være utgangspunkt for oppgaver i ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK.

Til ZEPPELIN 3. LESEBOK hører det også med en arbeidsbok.

Pris:
kr 355
Sider:
160
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203310966
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Lesebok Lærebok 3. trinn nyn 2006 9788203310973
kr 355
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Lesebok

ZEPPELIN 3. LESEBOK vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

ZEPPELIN 3. LESEBOK kan også være utgangspunkt for oppgaver i ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK.

Til ZEPPELIN 3. LESEBOK hører det også med en arbeidsbok.

Pris:
kr 355
Sider:
160
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203310973
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Språkbok Lærebok 3. trinn bm 2006 9788203311086
kr 329
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Språkbok

ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK og ZEPPELIN 3. LESEBOK følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK hører det også med en arbeidsbok.

Pris:
kr 329
Sider:
136
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203311086
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Språkbok Lærebok 3. trinn nyn 2006 9788203311093
kr 329
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Språkbok

ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK og ZEPPELIN 3. LESEBOK følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til ZEPPELIN 3. SPRÅKBOK hører det også med en arbeidsbok.

Pris:
kr 329
Sider:
140
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203311093
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Fargar Arbeidsbok 3. trinn nyn 2014 9788203348051
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

Nyhet - nå i farger. ZEPPELIN 3. ARBEIDSBOK TIL LESEBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203348051
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Farger Arbeidsbok 3. trinn bm 2014 9788203348044
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Farger

Nyhet - nå i farger. ZEPPELIN 3. ARBEIDSBOK TIL LESEBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203348044
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Fargar Arbeidsbok 3. trinn nyn 2014 9788203348037
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

NYHET - nå i farger. ZEPPELIN 3. ARBEIDSBOK TIL SPRÅKBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203348037
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Farger Arbeidsbok 3. trinn bm 2014 9788203348020
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Farger

NYHET - nå i farger. ZEPPELIN 3. ARBEIDSBOK TIL SPRÅKBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203348020
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3 CD 3. trinn bm 2006 9788203314155
kr 285
Ikke på lager
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra ZEPPELIN 3. LESEBOK. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. Noen av tekstene er dramatisert, og det er innslag på bl.a. samisk, svensk og dansk.

Pris:
kr 285
Komponenttype:
CD
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203314155
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3 CD 3. trinn nyn 2006 9788203314728
kr 285
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra ZEPPELIN 3. LESEBOK. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. Noen av tekstene er dramatisert, og det er innslag på bl.a. samisk, svensk og dansk.

Pris:
kr 285
Komponenttype:
CD
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203314728
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 3 Lærerveiledning 3. trinn b/n 2006 9788203311123
kr 595
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3

LÆRERVEILEDNINGEN til ZEPPELIN 3 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

LÆRERVEILEDNINGEN har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

LÆRERVEILEDNINGEN har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Pris:
kr 595
Sider:
232
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203311123
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Lesebok Lærebok 4. trinn bm 2007 9788203310980
kr 375
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Lesebok

ZEPPELIN 4. LESEBOK vekker leselyst, og har både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

ZEPPELIN 4. LESEBOK har oppgaver differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere. ZEPPELIN 4. LESEBOK kan også være utgangspunkt for oppgaver i ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK.

Pris:
kr 375
Sider:
180
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203310980
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Lesebok Lærebok 4. trinn nyn 2007 9788203310997
kr 375
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Lesebok

ZEPPELIN 4. LESEBOK vekker leselyst, og har både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

ZEPPELIN 4. LESEBOK har oppgaver differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere. ZEPPELIN 4. LESEBOK kan også være utgangspunkt for oppgaver i ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK.

Pris:
kr 375
Sider:
180
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203310997
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Språkbok Lærebok 4. trinn bm 2007 9788203315138
kr 345
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Språkbok

ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK og ZEPPELIN 4. LESEBOK følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK hører det også med en arbeidsbok.

Pris:
kr 345
Sider:
160
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203315138
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Språkbok Lærebok 4. trinn nyn 2007 9788203315145
kr 345
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Språkbok

ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK gir systematisk innføring i
- tekstkunnskap
- grammatikk
- ordkunnskap og rettskriving
- lese- og læringsstrategier

ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK og ZEPPELIN 4. LESEBOK følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

Til ZEPPELIN 4. SPRÅKBOK hører det også med en arbeidsbok.

Pris:
kr 345
Sider:
160
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203315145
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Fargar Arbeidsbok 4. trinn nyn 2014 9788203348099
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Fargar

Nyhet - nå i farger. ZEPPELIN 4. ARBEIDSBOK TIL LESEBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203348099
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Farger Arbeidsbok 4. trinn bm 2014 9788203348082
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Farger

Nyhet - nå i farger. ZEPPELIN 4. ARBEIDSBOK TIL LESEBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å utvikle ordforråd og trener leseforståelse og skriveferdighet. Boka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203348082
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Fargar Arbeidsbok 4. trinn nyn 2014 9788203348075
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Fargar

Nyhet - nå i farger. ZEPPELIN 4. ARBEIDSBOK TIL SPRÅKBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203348075
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Farger Arbeidsbok 4. trinn bm 2014 9788203348068
kr 125
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Farger

Nyhet - nå i farger. ZEPPELIN 4. ARBEIDSBOK TIL SPRÅKBOK har mange og varierte oppgaver som er med på å trene ordforståelse og språklig bevissthet. Arbeidsboka er en selvinstruerende engangsbok som egner seg godt til individuelt arbeid og tilpasset opplæring.

Pris:
kr 125
Sider:
64
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203348068
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4 CD 4. trinn bm 2007 9788203315183
kr 285
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra ZEPPELIN 4. LESEBOK. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. CD-en har også innslag fra svensk og dansk språk.

Pris:
kr 285
Komponenttype:
CD
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203315183
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4 CD 4. trinn nyn 2007 9788203315190
kr 285
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4

På CD-en finnes et utvalg av tekstene fra ZEPPELIN 4. LESEBOK. CD-en gir både lesestøtte og økt leseopplevelse. CD-en har også innslag fra svensk og dansk språk.

Pris:
kr 285
Komponenttype:
CD
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203315190
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Zeppelin 4 Lærerveiledning 4. trinn b/n 2007 9788203315176
kr 599
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4

LÆRERVEILEDNINGEN til ZEPPELIN 4 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket.

LÆRERVEILEDNINGEN har en generell del som tar opp sentrale emner i norskfaget på trinnet, en metodisk del til språkboka og leseboka, praktiske tips til arbeidet i klasserommet.

LÆRERVEILEDNINGEN har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Pris:
kr 599
Sider:
280
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203315176
Forfattere:
Turid Fosby Elsness

Digitale komponenter   på lokus.no og brettboka.no

Tittel Komponent Trinn Målform År ISBN Veil.pris Kjøp
Zeppelin 1-4 Digital elevressurs 1.-4. trinn b/n 2006 9788203314278
kr 0
lokus.no
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1-4Zeppeli 1-4 digital elevressurs introduserer det modulbaserte lesetreningsverktøyet eABC som gir elevene systematisk hjelp i å knekke lesekoden. Gjennom å se, lytte, gjenkjenne og skrive bokstaver, ord og navn på ukedager, måneder og årstider opparbeider de leseferdigheter som gjør det morsommere å jobbe videre med lesingen. Etter hvert møter de på spennende utfordringer i grammatikk, og de får trening i å arbeide med ulike tekstsjangre, bl.a. fortelling, dikt, bilder, brev, gåter, ordtak og eventyr.

Tjenesten er gratis. Zeppelin 1-4 digital elevressurs finner du på lokus.no.

Den nye Zeppelin 1 digital elevressurs kommer høsten 2014 på www.lokus.no.

Pris:
kr 0
Komponenttype:
Digital elevressurs
Trinn:
1.-4. trinn
ISBN
9788203314278
Forfattere:
Turid Fosby Elsness
Anne-Kristin Aarflot
Zeppelin 1. Store bokstaver Lærerens tavleressurs 1. trinn bm 2012 9788203341670
kr 1 250
lokus.no
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1. Store bokstaver

Zeppelin 1 lærerens tavleressurs er et bokstavinnlæringsprogram som lar læreren levendegjøre lærestoffet på en unik måte og som gir stort rom for elevenes egen aktivitet. Elevene lærer seg bokstavene på en ny og engasjerende måte, ved at produktet kombinerer visuelle og auditive ressurser med en taktil læringsprosess. De ferdige undervisningsoppleggene kan lett tilpasses undervisningen. Animasjonene av bokstavforming og mange av illustrasjonene er utviklet spesielt til Zeppelin 1 lærerens tavleressurs.

Produktet består av 25 bokstavfiler, en lærerveiledning og et medietek.

Hver av de 25 bokstavfilene representerer én bokstav, med unntak av bokstavene C, Q, W, X og Y som er samlet i én fil. Filene er delt inn i et bokstavinnlæringsprogram og et program med differensierte treningsoppgaver.

Lærerveiledningen inneholder informasjon om bokstavfilene og en innledende del med didaktiske og læringsteoretiske begrunnelser. Her finnes også nedlastbare instruksjonsvideoer som viser hvordan ressursen utnytter den interaktive tavlens ulike funksjoner.

Zeppelin 1 lærerens tavleressurs kan kjøpes på lokus.no.

Pris:
kr 1 250
Komponenttype:
Lærerens tavleressurs
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203341670
Forfattere:
Ingeborg Olimstad Mørner
Tone Anita Bergfjord Næss
Zeppelin 1. Små og store bokstaver Lærerens tavleressurs 1. trinn b/n 2011 9788203341663
kr 1 250
lokus.no
Zeppelin 1-4

Zeppelin 1. Små og store bokstaver

Zeppelin 1 lærerens tavleressurs er et bokstavinnlæringsprogram som lar læreren levendegjøre lærestoffet på en unik måte og som gir stort rom for elevenes egen aktivitet. Elevene lærer seg bokstavene på en ny og engasjerende måte, ved at produktet kombinerer visuelle og auditive ressurser med en taktil læringsprosess. De ferdige undervisningsoppleggene kan lett tilpasses undervisningen. Animasjonene av bokstavforming og mange av illustrasjonene er utviklet spesielt til Zeppelin 1 lærerens tavleressurs.

Produktet består av 25 bokstavfiler, en lærerveiledning og et medietek.

Hver av de 25 bokstavfilene representerer én bokstav, med unntak av bokstavene C, Q, W, X og Y som er samlet i én fil. Filene er delt inn i et bokstavinnlæringsprogram og et program med differensierte treningsoppgaver.

Lærerveiledningen inneholder informasjon om bokstavfilene og en innledende del med didaktiske og læringsteoretiske begrunnelser. Her finnes også nedlastbare instruksjonsvideoer som viser hvordan ressursen utnytter den interaktive tavlens ulike funksjoner.

Zeppelin 1 lærerens tavleressurs kan kjøpes på lokus.no.

Pris:
kr 1 250
Komponenttype:
Lærerens tavleressurs
Trinn:
1. trinn
ISBN
9788203341663
Forfattere:
Ingeborg Olimstad Mørner
Tone Anita Bergfjord Næss
Zeppelin 2 Lærerens tavleressurs 2. trinn b/n 2012 9788203344121
kr 1 250
lokus.no
Zeppelin 1-4

Zeppelin 2

Zeppelin 2 lærerens tavleressurs, er et godt hjelpemiddel for læreren i klasserommet. Som lærer vil du oppdage at Zeppelin 2 lærerens tavleressurs vil bli din gode medhjelper i undervisningen. Tavleressursen er tidsbesparende, intuitiv og enkel i bruk.

Tavleressursen er knyttet til Zeppelin 2, og levendegjør mye av lærestoffet for elevene. Musikk, lyd og bilder engasjerer, motiverer, forklarer og får i gang kommunikasjonen i gruppen. Tavleressursen hjelper deg til å nå kompetansemålene på en ny måte.

Zeppelin 2 lærerens tavleressurs følger inndelingen av Zeppelin 2 med hovedområdene; Skjønnlitterære tekster, Faktatekster, Lese og skriveutvikling og Rettskriving. I tillegg kommer inngangen "Sanger" som inneholder den fengende DUNDERLY-sangen, Regnbuerapp og Skrivesangen. Som læreboka, legger Zeppelin 2 lærerens tavleressurs vekt på læringsstrategier med tankekart og førsamtale, og lese- og skrivestrategier. Zeppelin 2 lærerens tavleressurs inneholder oppgaver som kan løses i lærerstyrt, samlet gruppe, og oppgaver som kan brukes i stasjonsundervisning.

Tavleressursen kan brukes på alle typer tavler og pc-er.

Zeppelin 2 lærerens tavleressurs kan kjøpes på: lokus.no.

Pris:
kr 1 250
Komponenttype:
Lærerens tavleressurs
Trinn:
2. trinn
ISBN
9788203344121
Forfattere:
Ingeborg Olimstad Mørner
Tone Anita Bergfjord Næss
Zeppelin 3 Lærerens tavleressurs 3. trinn b/n 2013 9788203345982
kr 1 250
www.lokus.no
Zeppelin 1-4

Zeppelin 3

Zeppelin 3 lærerens tavleressurs har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavleressursen har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Zeppelin 3 lærerens tavleressurs har du tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin Språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Pris:
kr 1 250
Komponenttype:
Lærerens tavleressurs
Trinn:
3. trinn
ISBN
9788203345982
Forfattere:
Ingeborg Olimstad Mørner
Tone Anita Bergfjord Næss
Zeppelin 4 Lærerens tavleressurs 4. trinn b/n 2014 9788203347771
kr 1 250
www.lokus.no
Zeppelin 1-4

Zeppelin 4

Zeppelin 4 lærerens tavleressurs har fokus på å øke elevenes lese- og skrivekompetanse. Tavleressursen har motiverende oppgaver til alle sider i språkboka og trener lese- og skrivestrategier.
Via åpningssiden til Zeppelin 4 lærerens tavleressurs har du tilgang til en digital versjon av hele Zeppelin Språkbok. I den kan du forstørre, markere og skrive notater.

Pris:
kr 1 250
Komponenttype:
Lærerens tavleressurs
Trinn:
4. trinn
ISBN
9788203347771
Forfattere:
Ingeborg Olimstad Mørner
Tone Anita Bergfjord Næss